Roger Adamowicz

Project Management Expert, Business Consultant
Expert Roger Adamowicz - hobbies

Doświadczony Menedżer Projektów i Programów. Ekspert  INSPIRE w zakresie przygotowania analizy potrzeb, analiz przedwdrożeniowych oraz przygotowania i negocjacji  kontraktów z dostawcami.

Specjalizuje się w projektach transformacji organizacji oraz wdrożeń systemów IT.

Od kilku lat współpracuje z Wyższą Kadrą Zarządzającą przy realizacji projektów strategicznych o budżetach sięgających 100 milionów złotych i  z zespołami  liczącymi po 20 osób, głównie dla branży ubezpieczeń oraz w sektorze publicznym.

W wolnych chwilach oddaje się swoim pasjom jakimi są uczenie się języków obcych, sporty motorowodne i narciarstwo. Włada sześcioma językami,  w tym   angielskim, niemieckim i francuskim. W lecie można spotkać Rogera na akwenach Wielkich Jezior Mazurskich „na żaglach”, a zimą na stokach polskich i alpejskich ośrodków narciarskich. Posiada uprawnienia Instruktora Narciarstwa SITN.