Metodyka pracy

Jedno szkolenie to za mało. Prawdziwa zmiana rozwojowa wymaga podejścia procesowego. Nasz holistyczny model współpracy z klientem to pięć kluczowych etapów:

  • ROZPOZNAJEMY potrzeby klienta. Służą temu wywiady, kwestionariusze, kontrole i narzędzia psychometryczne;
  • korzystając zarówno z nowatorskich, jak i sprawdzonych zasobów, TWORZYMY spersonalizowane rozwiązanie. Punktem odniesienia jest cykl Kolba. Każde szkolenie jest autorskie, opracowane z użyciem metody twórczego rozwiązywania problemów (Design Thinking);
  • PROWADZIMY klienta przez zmianę. Warsztaty i sesje coachingowe pomagają rozwijać niezbędne kompetencje;
  • z nowych umiejętności należy zacząć korzystać w przeciągu dwóch tygodni od ukończenia szkolenia – w przeciwnym wracają stare nawyki. Dlatego OBSERWUJEMY postępy klienta. Pomagamy utrzymać motywację na właściwym poziomie. Klient może liczyć na wsparcie instruktora w miejscu pracy;
  • na koniec SPRAWDZAMY, czy liczby się zgadzają. Dokonujemy ilościowej oceny zmiany za pomocą parametrów biznesowych i wskaźników behawioralnych.