Behavioural Profiling

“Samopoznanie to zalążek wszelkiej wiedzy.

Aristotle 

Testy psychologiczne już od dawna służą nam do pogłębienia samowiedzy, pozwalając nam uzyskać lepszy wgląd w samych siebie. Co ważne, to także znakomite narzędzie do rekrutacji i rozwoju zespołu.  Nie tylko sprzyja tworzeniu synergii w zespole, ale też znacząco zwiększa jego wydajność.

Poznać siebie to jedno,  a jak poznać lepiej swój zespół? Rozwiązaniem jest Profilowanie.  To skuteczne narzędzie diagnostyczne powstało z myślą o organizacjach, którym zależy na lepszym zrozumieniu postępowania swoich pracowników. Dysponując wiedzą na temat ich motywacji i wzorców zachowań, firmy są w stanie maksymalnie wykorzystać potencjał swoich kluczowych zasobów

W INSPIRE  traktujemy profilowanie behawioralne i testy osobowości  jako dobry punkt wyjścia zarówno do dalszej pracy z zespołem, jak i pracy nad własnym, indywidualnym rozwojem.

Stawiamy na sprawdzone i niezawodne narzędzia o wszechstronnym zastosowaniu. PRISM Brain Mapping spełnia wszystkie te kryteria.  To narzędzie o uniwersalnym charakterze, czerpiące ze zdobyczy neurobiologii. Pozwala rozpoznać preferowane wzorce zachowań za pomocą platformy on-line, jednocześnie uwzględniając dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe. Zyskujemy lepszy wgląd w charakter naszych  relacji z innymi w powiązaniu z naszymi wynikami w pracy. To narzędzie znakomicie sprawdzi się w procesie rekrutacji i nie tylko. Może też pomóc zrobić pierwszy krok na drodze do zawodowego i osobistego samodoskonalenia.

Więcej o PRISM Brain Mapping:

http://www.prism-diagnostics.pl

Kwestionariusz samo-opisowy MyersBriggs , lub inaczej MBTI® bazuje na założeniu, że osobowość to złożony system cechujący się określoną dynamiką. Sesja ewaluacyjna to kluczowy komponent narzędzia, dostarczający cennych informacji na temat naszej osobowości, preferowanych form interakcji i komunikacji.

Więcej o: MBTI®:
https://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/my-mbti-results/