Szkolenia dla biznesu

Inwestycją o najwyższej stopie zwrotu byłoby włożenie całego kapitału we własny umysł.

Benjamin Franklin

W INSPIRE naszym celem jest wypełnienie luki między teorią biznesu a praktyką. Dbamy o to, aby nasze szkolenia odzwierciedlały środowisko pracy uczestników, czerpiąc z rzeczywistych przypadków biznesowych.

Uważamy, że wyniki biznesowe poprzez rozwojowe szkolenia można osiągnąć tylko wtedy, gdy spełnione są pewne niepodlegające negocjacjom warunki.

  • Po pierwsze, uczestnicy muszą czuć się odpowiedzialni za własny rozwój.
  • Po drugie, ogromnie istotna jest ewaluacja szkolenia, dlatego należy zmierzyć jego skuteczność.
  • Wreszcie szkolenie jest tylko jednym z kilku elementów kompleksowego procesu rozwojowego.

Aby to wszystko działało, potrzebna jest odpowiednia struktura. Nasze programy są zaprojektowane w oparciu o te same ramy, składające się z pięciu kluczowych faz:

  • Analiza potrzeb przeprowadzona za pomocą grup fokusowych, obserwacji w miejscu pracy, tajemniczego klienta lub informacji zwrotnej 360 stopni;
  • Praca wstępna przygotowująca grunt pod szkolenie;
  • Szkolenie oparte na czterostopniowym cyklu uczenia się Kolba;
  • Follow-up obejmuje wykorzystanie takich narzędzi, jak plan rozwoju osobistego (PA) i coaching w pracy;
  • Mierzenie efektywności poprzez stosowanie wskaźników biznesowych i testów kompetencji.

Teraz dodajmy więcej szczegółów do tej czystej struktury. Jakie obszary rozwoju zawodowego obejmujemy naszymi szkoleniami?

Innowacja

Innowacje

W dzisiejszych czasach firmy szybko zastępują tradycyjne metody nowatorskimi sposobami działania. Idąc z duchem czasu, INSPIRE wpisuje się w ten rosnący trend, wprowadzając moduły szkoleniowe łączące praktykę biznesową z nowymi i inspirującymi technologiami.

Dla nas innowacja to coś więcej niż tylko popularne hasło. Bardzo wierzymy w jego moc sprawczą. W naszych szkoleniach chcemy pomóc uczestnikom myśleć nieszablonowo, zachęcając ich do dzielenia się innowacyjnymi pomysłami i otwierania się na pozytywne zmiany. W ten sposób możemy pomóc im we wdrażaniu kultury innowacji w ich organizacjach.

Robimy to poprzez kształtowanie postaw i zmianę mindsetu.

Innowacja polega na aktywnym słuchaniu, czujności, spontanicznej reakcji i dokonywaniu odważnych wyborów. Zainspirowane sztuką improwizacji warsztaty Impro for Companies dla menedżerów i pracowników pomagają uczestnikom rozwijać te umiejętności.

Dedykowane menedżerom, którzy chcą stworzyć środowisko przyjazne dla innowacji w swoim miejscu pracy, warsztaty Greenhousing pomagają promować kulturę innowacji w zespole i całej organizacji, podczas gdy w czasie rzeczywistym, interaktywny wykład online „Innowacyjny mózg. Innowacyjne Neurony ”pozwala rzucić okiem na działanie ludzkiego mózgu, ukazując jednocześnie zachowania, które hamują innowacje.

Innowacyjne pomysły wymagają innowacyjnych narzędzi. Od Design Thinking, znanego jako najszybsza metoda rozwiązywania problemów, po strategiczne gry online zaprojektowane w celu tworzenia synergii zespołowej, oferujemy szeroki wachlarz technik, które są odpowiedzią na te właśnie potrzeby.

Jesteśmy wielkimi fanami symulacji biznesowych, prawdopodobnie najlepszych wzmacniaczy zaangażowania uczestników w zestawie narzędzi szkoleniowych. Mamy też szczególną słabość do symulacji hybrydowych, niezrównanych w przekazywaniu złożonych treści w angażujący, łatwy do zrozumienia sposób. Rozgrywający się w połowie w przestrzeni wirtualnej, w połowie w realnej, Raven 13 daje możliwość wypróbowania i porównania różnych metod zarządzania zespołem w warunkach takich jak czas, niepewność i niepełność informacji. Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami Mir 91 zabiera uczestników na stację kosmiczną. Ta symulacja prowadzona przez moderatora bada takie obszary, jak współpraca, zespół i samozarządzanie, zwinność i budowanie zaangażowania. Reporter to sprawdzona symulacja negocjacyjna, pełna silnych emocji i gwałtownych zwrotów akcji.

Szkolenia Sprzedażowe

Szkolenia Sprzedażowe

To co naprawde wyroznia najlepszych sprzedawcow to nie ich umiejetnosci a podejscie. Jako wyłączny dystrybutor oferty Integrity Solutions w Polsce, mamy wyjątkową okazję, aby pomóc zespołom sprzedaży i ich liderom uwolnić mentalną stronę sprzedaży i zbudować mocne podstawy efektywności.

Oparte na renomowanej metodologii nauczania Integrity Solutions®, nasze indywidualne szkolenia sprzedażowe i kursy dla zespołów mają na celu pomóc w osiągnięciu wymiernych wyników biznesowych, wykraczając poza budowanie umiejętności. Zgodnie z naszą misją pracujemy nad zmianą postaw i zachowań sprzedawców. Znowu zaczynamy od „dlaczego”. Odkrywając „dlaczego” stoją za ich produktem lub usługą, nasi klienci są już na najlepszej drodze, aby stać się wysoce skutecznymi sprzedawcami.

Więcej o rozwiązaniach Integrity Solutions:

https://www.integritysolutions.com

Rozwój Przywództwa

Wyznaczanie kierunku i udzielanie wskazówek w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie wymaga specjalnego rodzaju przywództwa. W INSPIRE pomagamy dobrym liderom przekształcić się w wielkich liderów, gotowych stawić czoła wyzwaniom szybko zmieniającego się środowiska gospodarczego i społecznego.

Wierzymy, że wspieranie liderów na ich drodze do rozwoju zawodowego zapewnia mocne podstawy dla trwałej przewagi konkurencyjnej. Pomagając liderom w uwolnieniu ich pełnego potencjału, pomagamy ich organizacjom osiągnąć najwyższe standardy wydajności.

Opracowaliśmy kilka rodzajów interwencji szkoleniowych, które w połączeniu z indywidualnymi sesjami rozwojowymi wnoszą znaczną wartość dodaną do codziennej pracy doświadczonych menedżerów.

Osobny cykl szkoleń przeznaczony jest dla „liderów początkujących”, którzy niedawno awansowali na stanowiska kierownicze.

Podzielony na pięć etapów weryfikowanych za pomocą kwartalnych punktów zatrzymania, nasz projekt MEN-PACK dotyczący skutecznego zarządzania pomaga najwyższemu kierownictwu podnieść ich umiejętności menedżerskie na wyższy poziom poprzez serię grup fokusowych, studiów przypadku, warsztatów strategicznych i dotyczących przywództwa oraz symulacji hybrydowych.

Menedżerowie, którzy po raz pierwszy mają ambicje w zarządzie, mogą uzyskać bardzo potrzebne wskazówki, uczestnicząc w naszym projekcie „Dawniej kolega a dziś przełożony”. Zaprojektowane, aby zapewnić świeżo upieczonym menedżerom umiejętności potrzebne do płynnego przejścia, szkolenia kładą nacisk na motywację pracowników, zarządzanie zespołem, informację zwrotną, komunikację i asertywność.

Stres i wypalenie zawodowe

Ciągła presja i wymagania związane z pracą w połączeniu z trudnościami w utrzymaniu zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym bezpośrednio przekładają się na wysoki poziom stresu w miejscu pracy. Jeśli nie jest odpowiednio zarządzany, stres osiągnie punkt krytyczny, kiedy pojawi się uczucie przygnębienia i zmęczenia. Spowodowane przez rozległy i długotrwały stres wypalenie osłabia produktywność i wysysa energię życiową. Aby poradzić sobie ze stresem w pracy, potrzeba więcej niż kilku przydatnych wskazówek. Konsekwencje niekontrolowanego stresu i wypalenia wypalają się praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia, czyniąc nas bezbronnymi i bezradnymi. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza i szybka reakcja.

W INSPIRE wierzymy, że szanse na wypalenie można zmniejszyć rozpoznając przyczyny i objawy stresu oraz podejmując niezbędne działania profilaktyczne. Nasze interwencje szkoleniowe koncentrują się na obu tych obszarach. Uczestnicy poznają naturę stresu, zapoznając się z teoriami Hansa Selye i Lazarusa, a także poznając kilka technik i strategii radzenia sobie ze stresem.