Tak zwane „umiejętności miękkie”, jak zdolność komunikowania się czy współpracy często lądują w  kategorii „nice-to-have”. Świat pędzi. Przy tak dużej niepewności i zmienności środowiska biznesowego wydawać się może, że nie ma czasu na rozwój interpersonalnych umiejętności behawioralnych. W pracy koncentrujemy się wobec tego na rozwijaniu kompetencji twardych, umiejętności technicznych czy wiedzy specjalistycznej.

 

Tymczasem problemy komunikacyjne przynoszą realne straty…

Według badania SIS International Research łączna wartość rocznych strat wydajności wynikających z barier komunikacyjnych wynosi ponad 26 000 USD na pracownika. Natomiast 100 osobowy zespół spędza średnio 17 godzin tygodniowo w celu wyjaśnienia nieporozumień.

Z drugiej strony 10-letnie badania Towers Watson nad zwrotem z inwestycji (ROI)przeznaczanych na usprawnienie komunikacji w organizacjach wykazały „(…)znaczącą korelację pomiędzy wysoką efektywnością komunikacji w organizacji a lepszymi wynikami finansowymi.”

 

To nie są liczby miękkie! To realne wskaźniki biznesowe!

Jeśli dodamy do tego fakt, iż w dzisiejszych czasach 40 % czasu pracownicy poświęcają na „nie -sprzedażową-sprzedaż”, czyli perswazję, inspirowanie czy  przekonywanie, potrzeba rozwoju „umiejętności miękkiej” , jaką jest komunikacja, wydaje się „must-have”

 

Dlaczego mamy się uczyć czegoś co robimy od dziecka?

Trudno byłoby znaleźć dziś jednego specjalistę biznesowego, który nie musiałby komunikować się w jakimś obszarze, aby wykonywać swoją pracę.

■ Codzienna komunikacja

■ Współpraca z innymi w celu rozwiązywania problemów i wykonywania zadań

■ Uzyskiwanie odpowiedzi na pytania

■ Udostępnianie informacji innym osobom

■ Wpływanie na decyzję

■ Prezentowanie

■ Współpraca wewnętrzna i zewnętrzna w celu rozwiązania problemów klientów

■ Zdobywanie poparcia dla pomysłów i opinii

To tylko niektóre z obszarów

 

By udoskonalić komunikację wprowadza się nowe technologie, procesy narzędzia. Szkolenia natomiast, dostarczają modeli, psycho i socjotechnik, narzędzi oddziaływania na innych.  Wysiłki te przynoszą mocno ograniczone  rezultaty.

Dzieje się tak dlatego, że przeoczone jest 1 istotny czynnik:

Komunikacja – to wzajemna wymiana wartości.

Tak długo, jak komunikacja jest postrzegana jako coś, co robisz komuś, z szeregiem technik i narzędzi, które mogą pomóc manipulować interakcją, szkolenia, mentoringi ani coachingi nie będą źródłem pozytywnej zmiany.

Najskuteczniejsza komunikacja – taka, która inspiruje, motywuje, buduje zaufanie i zwiększa produktywność – opiera się na pozytywnych postawach i przekonaniach dotyczących usług i współpracy. Komunikacja to wejście w buty drugiej osoby, zrozumienie jej sposobu myślenia, aby znaleźć podobieństwa i stworzyć wzajemnie cenne i produktywne punkty wspólne.

Efektywna komunikacja jest wtedy gdy rozumiesz, na czym zależy jemu i czego potrzebuje. On natomiast rozumie, gdzie ty jesteś i co masz na myśli.

 

Oto 10 pytań, które warto sobie zadać rozwijając kompetencje  komunikacyjne we własnych mniejszych i większych organizacjach:

  1. Czy szkolenia w zakresie komunikacji są strategicznie powiązane z celami biznesowymi.
  2. Czy szkolenie/system ma na celu zbudowanie wspólnego języka w całej Organizacji?
  3. Czy przygotowuje pracowników do osiągania sukcesu w dialogu i poprawie efektów pracy?
  4. Czy uwzględnia postawy i przekonania pracowników o współpracy?
  5. Czy jest to treść oparta na zasadach, która jest łatwo akceptowana i stosowane przez wszystkich pracowników?
  6. Czy koncentruje się na zachowaniach, pomagając ludziom zrozumieć i dostosować się do zachowań innych, aby poprawić zarówno wydajność jak i skuteczność komunikacji?
  7. Czy zapewnia pracownikom proces identyfikacji potrzeb, obaw i możliwości ludzi, z którymi się komunikują  lub na których oddziałują?
  8. Czy istnieją kroki, które mogą pomóc w skoncentrowaniu się zachowań pracowników na wartościach a nie procesach lub wewnętrznej polityce?
  9. Czy zaprojektowane są follow-upy angażujące pracowników w wykorzystywanie nowych umiejętności w trakcie realizacji zadań?
  10. Czy rozwiązanie obejmuje coachingi dla menedżerów pomagające wzmocnić nowe zachowania i ich efektywność?

 

Twarda Prawda o  Umiejętnościach Miękkich

Jeśli Ty lub Twoi profesjonaliści nie posiądą umiejętności komunikacyjnych, zachowaniowych i coachingowych,  Twoja organizacja może stracić setki tysięcy złotych rocznie w postaci obniżonej produktywności, utraconych możliwości czy nie zdobytych klientów.

Słabe umiejętności komunikacji i współpracy nie wydają się pilnym problemem – dopóki nie staną się pilne.

Według sondażu przeprowadzonego przez Adecco 44% kadry kierowniczej uważa, że ​​pracownikom brakuje niezbędnych umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie i współpraca.

Czy warto czekać z działaniami rozwojowymi aż problemy narosną?