Paweł Cudek

Paweł łączy pracę naukową-dydaktyczną w rzeszowskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z prowadzeniem firmy specjalizującej się w symulacjach biznesowych Revas sp. z o.o., której jest współwłaścicielem i wiceprezesem.

Projektuje i programuje symulacje biznesowe oraz administruje bazami danych.

Paweł jest certyfikowanym trenerem symulacji biznesowych oraz autorem wielu cenionych publikacji naukowych. Jego specjalność to uczenie maszynowe i wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatycznego rozpoznawania znamion melanocytowych.

Paweł ma na swoim koncie udział w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych. Jednym z takich przedsięwzięć portal e-Barometr  będący częścią systemowego rozwiązania przeciwdziałającemu bezrobociu na terenach słabo zurbanizowanych.