Kinga Wdowicka

Change Management Expert, Leadership Instructor, Sales Specialist

Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1100 dni . Od 18 lat tworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.

Posiadane przez nią doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe  pozwala jej efektywnie wspierać klientów w procesie zmian i osiągania celów. Oprócz szkoleń, specjalizuję się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.

Prowadzi szkolenia z zakresu gier biznesowych.

Od 2007 roku jest coachem praktykiem. Od 2018 roku Mediator VCC.

W wolnym czasie lubi gotować i podróżować. Zgodnie z tradycją rodzinną, zajmuje się także hodowlą psów (rasa Sznaucer).