Szkolenie Zarządzanie strumieniem zadań (Zarządzanie czasem)

Efektywność nigdy nie jest przypadkowa. Zawsze jest wynikiem dążenia do doskonałości, inteligentnego planowania i skoncentrowanego wysiłku.Paul J. Mayer
 
Nie jest to zwykłe szkolenie Zarządzanie czasem, gdyż dzisiaj wyznacznikiem efektywności menedżera jest nie tyle czas, co przede wszystkim ilość zadań, którymi on jest w stanie skutecznie zarządzać w czasie.
zarządzanie zadaniami szkolenie - gwarancja terminów  Małe grupy na szkoleniach Inspire umożliwiają efektywny udział uczestników  zarządzanie zadaniami szkolenia - nowoczesne  jak zarządzać zadaniami - warsztat praktyczny

Dlaczego standardowe szkolenie z zarządzania sobą w czasie przestaje się sprawdzać? Przyczyna jest bardzo prosta. Wszystkie stworzone dotychczas teorie i szkolenia zarządzanie czasem oparte są na metodologii top-down, od wizji, celów poprzez priorytety, podział na zadania, a zadań na czynności. Jednak obecnie przeciętny menedżer zarządza od 150 do 500 bieżących spraw, zadań z którymi natychmiast musi sobie poradzić, a doba wciąż ma tylko 24 godziny.
Metoda zarządzania strumieniem zadań odwraca porządek rzeczy. Jest efektywna na skutek zmiany kierunku zarządzania sobą w czasie na „bottom-up”. Ten system zarządzania zadaniami na najniższym poziomie dramatycznie zwiększa naszą efektywność w osiąganiu celów i realizacji zawodowych zobowiązań. Nasze szkolenie jest syntezą metodologii Davida Allena i najlepszych narzędzi do zarządzania sobą w czasie.

 

Korzyści osiągane dzięki szkoleniu:

 

KORZYŚCI DLA ZESPOŁÓW

 • skuteczniejsza realizacja zadań zespołowych

 • wzmocnienie efektywności zespołów

 • redukcja napięcia i frustracji wewnątrz-zespołowej

efektywne zarządzanie zadaniami szkolenie

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • zwiększenie efektywności działań

 • odzyskanie kontroli nad swoim czasem

 • przejęcie kontroli nad bieżącymi projektami

 • lepsza koordynacja działań w czasie

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • zwiększenie efektywności realizacji zadań

 • budowanie zaangażowania pracowników

 • wzmacnianie kultury rozwiązywania problemów

 
W programie szkolenia Zarządzanie strumieniem zadań:

- Metoda bottom-up jako odpowiedź na pracę XXI wieku
- Pięć głównych strategii produktywnego działania
- Gromadzenie spraw niedokończonych
- Proces analizy informacji
- 8 kategorii listy spraw
- Projekty – aktywności wielodziałaniowe (multitasking)
- Tygodniowy przegląd zadań
- Modele wyboru działań na dziś i „jutro”
- Sprawdzone rozwiązania i narzędzia – Implementacja

*GWARANCJA TERMINÓW oznacza utrzymanie terminów szkoleń otwartych "Zarządzanie strumieniem zadań (Zarządzanie czasem)". 

Opinie o szkoleniu Zarządzanie Czasem

 • Bardzo dziękuję Państwu za szkolenie, otworzyło mi ono oczy. Emilia Koziarska, Juan

   
 • Bardzo cenię sobie szkolenia, z których wracam i od razu chce mi się zabrać do przeorganizowania pracy i mam ochotę do porzucenia "starych" przyzwyczajeń. Bardzo efektywne, maksymalnie praktyczne i skoncentrowane na dobrą zmianę w zarządzaniu spływającymi zadaniami. Dorota

Zgłoś się do nas!