Etyka w biznesie

Jeżeli stworzysz takie warunki pracy, dzięki którym będzie się dbać o ludzi, dadzą oni z siebie wszystko, by osiągnąć jak najlepsze wyniki.
Przynajmniej lepsze, niż ma konkurencja. Przez to nic nie tracisz. Tak, chodzi tu po prostu (…) o opiekę nad ludźmi.Sir Hector Lang - United Biscuits

 

Obecnie, jednym z największych wyzwań Lidera jest określanie wartości oraz wyznaczanie standardów wykonywania pracy w oparciu o tzw. ethos.

Działania etyczne rozumiemy jako zbiór zasad, które mogą stać się normą – fundamentem funkcjonowania Organizacji, Zespołu a zatem mają charakter normatywny.

szkolenie inspire etyka w biznesie

 

Podział na to co moralne i niemoralne, etyczne i nieetyczne, godziwe i niegodziwe nie jest i nigdy nie był oczywisty za sprawą tzw. subiektywizmu i relatywizmu moralnego. Sprawę komplikuje pewien doskonale znany każdemu podmiotowi element osobowości – własny interes.

Założeniem proponowanego warsztatu jest wypracowanie uniwersalnych zasad i wartości stanowiących zbiór zasad postępowanie.

Ponadto, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób motywować zespoły, współpracowników oraz samych siebie do utożsamiania się z wartościami Organizacji oraz do przestrzegania ich.

 
szkolenie inspire etyka w biznesie Ulotka do pobrania w formacie PDF - [ pobierz ]

Zgłoś się do nas!