Autorskie programy szkoleń

Szkolenia autorskie INSPIRE

Autorskie programy szkoleń Inspire
Wiemy, że szkolenia to INWESTYCJA, muszą odpowiadać potrzebom organizacji i podnosić efektywność zespołów, managerów, specjalistów.


Rynek znajduje się w nieustannym rozwoju. Dotyczy to również nowatorskich rozwiązań w obszarze doskonalenia pracowników.

Dlatego nasz zespół ekspertów z Mirellą Piwiszkis na czele, korzystając z innowacyjnych, wyjątkowych i przede wszystkim skutecznych rozwiązań stworzył szereg własnych szkoleń, zorientowanych na efektywność.

 

Tematy szkoleń:

Szkolenie zamknięte: Zarządzanie strumieniem zadań
Etyka w biznesie
Lider transformacyjny
Szkolenie Innowacyjność w biznesie
Sprzedaż narracyjna wg. metodologii Steva Jobsa

Szkolenia otwarte

Wiemy, że szkolenia to INWESTYCJA, muszą odpowiadać potrzebom uczestników i organizacji, jak również podnosić efektywność zespołów, managerów, specjalistów.


Rynek znajduje się w nieustannym rozwoju. Dotyczy to również nowatorskich rozwiązań w obszarze doskonalenia kompetencji pracowników.
Dlatego nasz zespół ekspertów z Mirellą Piwiszkis na czele, korzystając z innowacyjnych, wyjątkowych i przede wszystkim skutecznych rozwiązań stworzył szereg otwartych szkoleń, zorientowanych na efektywność.
Stawiamy na praktyczne ćwiczenie umiejętności, korzystanie z aktualnych badań, trendów czy wyzwań rynku, doświadczonych trenerów z zapleczem biznesowym.

 

Sprawdź najbliższe terminy szkoleń:

Szkolenie otwarte Zarządzanie czasem
Szkolenie Innowacyjność i Kreatywność w biznesie
Szkolenie Asertywność w biznesie i zespole
 

Etyka w biznesie

Jeżeli stworzysz takie warunki pracy, dzięki którym będzie się dbać o ludzi, dadzą oni z siebie wszystko, by osiągnąć jak najlepsze wyniki.
Przynajmniej lepsze, niż ma konkurencja. Przez to nic nie tracisz. Tak, chodzi tu po prostu (…) o opiekę nad ludźmi.Sir Hector Lang - United Biscuits

 

Obecnie, jednym z największych wyzwań Lidera jest określanie wartości oraz wyznaczanie standardów wykonywania pracy w oparciu o tzw. ethos.

Działania etyczne rozumiemy jako zbiór zasad, które mogą stać się normą – fundamentem funkcjonowania Organizacji, Zespołu a zatem mają charakter normatywny.

szkolenie inspire etyka w biznesie

 

Podział na to co moralne i niemoralne, etyczne i nieetyczne, godziwe i niegodziwe nie jest i nigdy nie był oczywisty za sprawą tzw. subiektywizmu i relatywizmu moralnego. Sprawę komplikuje pewien doskonale znany każdemu podmiotowi element osobowości – własny interes.

Założeniem proponowanego warsztatu jest wypracowanie uniwersalnych zasad i wartości stanowiących zbiór zasad postępowanie.

Ponadto, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób motywować zespoły, współpracowników oraz samych siebie do utożsamiania się z wartościami Organizacji oraz do przestrzegania ich.

 
szkolenie inspire etyka w biznesie Ulotka do pobrania w formacie PDF - [ pobierz ]

Szkolenie Zarządzanie strumieniem zadań (Zarządzanie czasem)

Efektywność nigdy nie jest przypadkowa. Zawsze jest wynikiem dążenia do doskonałości, inteligentnego planowania i skoncentrowanego wysiłku.Paul J. Mayer
 
Nie jest to zwykłe szkolenie Zarządzanie czasem, gdyż dzisiaj wyznacznikiem efektywności menedżera jest nie tyle czas, co przede wszystkim ilość zadań, którymi on jest w stanie skutecznie zarządzać w czasie.
zarządzanie zadaniami szkolenie - gwarancja terminów  Małe grupy na szkoleniach Inspire umożliwiają efektywny udział uczestników  zarządzanie zadaniami szkolenia - nowoczesne  jak zarządzać zadaniami - warsztat praktyczny

Dlaczego standardowe szkolenie z zarządzania sobą w czasie przestaje się sprawdzać? Przyczyna jest bardzo prosta. Wszystkie stworzone dotychczas teorie i szkolenia zarządzanie czasem oparte są na metodologii top-down, od wizji, celów poprzez priorytety, podział na zadania, a zadań na czynności. Jednak obecnie przeciętny menedżer zarządza od 150 do 500 bieżących spraw, zadań z którymi natychmiast musi sobie poradzić, a doba wciąż ma tylko 24 godziny.
Metoda zarządzania strumieniem zadań odwraca porządek rzeczy. Jest efektywna na skutek zmiany kierunku zarządzania sobą w czasie na „bottom-up”. Ten system zarządzania zadaniami na najniższym poziomie dramatycznie zwiększa naszą efektywność w osiąganiu celów i realizacji zawodowych zobowiązań. Nasze szkolenie jest syntezą metodologii Davida Allena i najlepszych narzędzi do zarządzania sobą w czasie.

 

Korzyści osiągane dzięki szkoleniu:

 

KORZYŚCI DLA ZESPOŁÓW

  • skuteczniejsza realizacja zadań zespołowych

  • wzmocnienie efektywności zespołów

  • redukcja napięcia i frustracji wewnątrz-zespołowej

efektywne zarządzanie zadaniami szkolenie

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

  • zwiększenie efektywności działań

  • odzyskanie kontroli nad swoim czasem

  • przejęcie kontroli nad bieżącymi projektami

  • lepsza koordynacja działań w czasie

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

  • zwiększenie efektywności realizacji zadań

  • budowanie zaangażowania pracowników

  • wzmacnianie kultury rozwiązywania problemów

 
W programie szkolenia Zarządzanie strumieniem zadań:

- Metoda bottom-up jako odpowiedź na pracę XXI wieku
- Pięć głównych strategii produktywnego działania
- Gromadzenie spraw niedokończonych
- Proces analizy informacji
- 8 kategorii listy spraw
- Projekty – aktywności wielodziałaniowe (multitasking)
- Tygodniowy przegląd zadań
- Modele wyboru działań na dziś i „jutro”
- Sprawdzone rozwiązania i narzędzia – Implementacja

*GWARANCJA TERMINÓW oznacza utrzymanie terminów szkoleń otwartych "Zarządzanie strumieniem zadań (Zarządzanie czasem)". 

Lider transformacyjny

Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność.Konfucjusz
 

Badania pokazują, iż polscy menedżerowie koncentrują swoje działania wokół pracy własnego zespołu, identyfikując swoją rolę jako menedżera z podstawowymi funkcjami kierowniczymi: planowaniem, monitorowaniem, motywowaniem czy ocenianiem pracowników.

Lider transformacyjny szkolenie inspire

Cechy Lidera Transformacyjnego:
- ma optymistyczną wizję wychodzenia z kryzysu
- dla swojego zespołu jest mentorem i coachem
- jest kreatywny i jednocześnie pobudza innowacyjność u podwładnych
- jest wzorem zachowań, jakich oczekuje od zespołu

Przywództwo Transformacyjne to nowatorska koncepcja zarządzania w czasach ciągłych zmian. Proponowany przez nas warsztat skupia się na nowej roli Lidera i 6 Prawach Innowacyjności w Organizacji.

Lider transformacyjny szkolenie inspire rozwój osobisty

 
szkolenie inspire rozwój osobisty  Ulotka do pobrania w formacie PDF - [ pobierz ]

Zgłoś się do nas!