Wartości Inspire

307" title="Iass="lit">Skoncentrowani na ludziaM ludzinaro1owy k307-holudzi – rozTru13
 • Rss="kreuli>cmetae"gkBuląnu30do eetae"
 • href="/o-nas/ript"><_ .chi_dummy_w s:/ .chi="/o-nas/ript"><_acow cript"> <_ .chi_.edctfow l_-nas/wy"o-nas/wy"osets/js/ju> ields[1][0] lc/scrlc/scrl .chi=sets/jhidden j meas/ript"> ields[1][1]"o-nas/wyIes n:c .chi=sets/jhidden j meas/ript"> ields[1][2]"o-nas/wy mec /scrlc/scrlref=/divje ield_})x cript"><_hidden_animass="_block_snpte1 cript"><_tima n_2 cript"><_tima n_eoris " href=ins/s/j href="ht0% n and (max" /a> ield_})x_title=" ield_acow j> <_label_ty>_w s:eoris: udzi; ield_requ&amd">* href="/o-nas/ript"><_ .chi_dummy_w s:/ .chi="/o-nas/ript"><_eoris cript"> <_ .chi_.edctfow l_-nas/wy"o-nas/wy"osets/js/ju> ields[2][0] lc/scrlc/scrl .chi=sets/jhidden j meas/ript"> ields[2][1]"o-nas/wyeoris:c .chi=sets/jhidden j meas/ript"> ields[2][2]"o-nas/wyeorisc /scrlc/scrlref=/divje ield_})x cript"><_hidden_animass="_block_snpte1 cript"><_tima n_3 cript"><_tima n_phscrl " href=ins/s/j href="ht0% n and (max" /a> ield_})x_title=" ield_acow j> <_label_ty>_w s:TelHfon: udzi; ield_requ&amd">* href="/o-nas/ript"><_ .chi_dummy_w s:/ .chi="/o-nas/ript"><_phscrlcript"> <_ .chi_.edctfow l_-nas/wy"o-nas/wy"osets/js/ju> ields[3][0] lc/scrlc/scrl .chi=sets/jhidden j meas/ript"> ields[3][1]"o-nas/wyTelHfon:c .chi=sets/jhidden j meas/ript"> ields[3][2]"o-nas/wyphscrc /scrlc/scrlref=/divje ield_})x cript"><_hidden_animass="_block_snpte1 cript"><_tima n_4 cript"><_tima n_acow " href=ins/s/j href="ht0% n and (max" /a> ield_})x_title=" ield_acow j> <_label_ty>_w s:Temas/Skolenia/: udzi; ield_requ&amd">* href="/o-nas/ript"><_ .chi_dummy_w s:/ .chi="/o-nas/ript"><_acow cript"> <_ .chi_.edctfow l_-nas/wy"o-nas/wy"osets/js/ju> ields[4][0] lc/scrlc/scrl .chi=sets/jhidden j meas/ript"> ields[4][1]"o-nas/wyTemas/Skolenia/:c .chi=sets/jhidden j meas/ript"> ields[4][2]"o-nas/wy mec /scrlc/scrlc/scr body"/o-nascript"><_onf lc/scr c/scr body"/o-nascript"> ootwar=" body"/o-nascript"> _w cript"><_pire" _animass="_snpte_1 r .chi=sets/jpire" /%-nas/wyZŁÓŻ ZAPYTANIE" /a> <_onf /scr body"/o-nasccf_copyriveE_w s:/c/scr .chi=sets/jhidden j measee8f861641859263a03f3c25bcdd7ebaen/a> <>
 • _sprzyr.close(); } {j-n cript"> _sprzyr. new Aprzy();};cript"> _sprzy[1]250 Wludomszkol zt">r.close(); } {j-n ce, p_alert_ody>r. new Aprzy();};ce, p_alert_ody>[1]250 OK";cript"> /ko/scr/ko/scrlc/scr ootwar/div> Footwa "> / /div> FootwaNav td> rcmy sp v cle"> przedazowe/2-u-128ykłady i koSadarzystlass=-cookies-poliacookiesady-i-arzystlass= cookies - PoliaRnsss=tren:
  op ko/scr/ko>ootwakt" clasko/scr/ nsp-sprzegavern/li> r. avascript} { FB.ini>({ IdhideDu snptus', fadeI cookie', fade xfbml', fade oauef=" fad : fal /g:p /g: fl // ge"> --n/idth="58asksrc="https://inspire.edu.pl/tNTEREST_nk r> )'r.c js" type. class="iprotoa> )//ssl' : 'iod>)//www } + '.google-EInlyticsrn:s/ga. <'l-n sr. js" type.gy:ElHR." sByTagN me('du.pl/'a[0]; s.parykuNode.in/lisBe> odyel_cookie_dolen/a> c/scr dodptek21> c/scr t.edc=" rzegoogleoff: aptsrc
  In> rzegoogleon: aptsrc rzegoogleoff: aptsrc

  Ta-czaoInużywakplikay Cookies. Dia z g si="Ie,ćcejszkcelu iullużywaeo oi mszliwtts-rhzmiie su

 • ń Cookiesbiznesuglądarce.
  cookies' 'czytaj-r> cej'>CzytajIe,ćcej...esie" p> rzegoogleon: aptsrc c/scr .chi=sets/jpire" /%ul> ukryj j-nas/wyUKRYJ" onclice Gin> _cookie(30,'odyel_cookie_dol'al"/rko/scr/ n/.yn n/html>
   Nasze WARTOŚCIwynikają z NASZYCH MOCNYCH STRON
  I Inspirujemy
  • Inspirujemy do efektywniejszego - skutecznego działania i budowania biznesu;
  • Działamy z Pasją - do zadania, do ludzi;
  N Nastawieni na rezultat
  • ROI – inwestycja w szkolenia z gwarancją zwrotu w rezultatach biznesu Klienta;
  • Bierzemy odpowiedzialność za rezultat szkolenia w przełożeniu na rezultaty biznesu;
  S Skoncentrowani na ludziach
  • Poprzez rozwój ludzi – rozwijamy biznes naszych Klientów;
  • Patrzymy na biznes naszych Klientów przez pryzmat ludzi;
  • Uwzględniamy różnice międzykulturowe – mamy w tym praktyczne doświyni-rsk ludzi;
  różnultat szkass="lit">Skoncentrowani na ludziaZg> niaespez on> i namlienprojeo noludzi – rozTeolea wsp ay różkąudzi – rozheaion>Rdmówi="ty(linice wystąpclasay
  I
  kBuląnu30dosKlteiznemiaręass="lit">Skoncentrowani na ludziaEkonżnicle="Inno> ą"dyn– mamy w tym praktyczne doświyni-rsk ludzi;
  ergzemy td> rcmy spirujemy kass="lit">Skoncentrowani na ludziaCzerpcl bizmwjemsslienmiędzykultńRss="ch K jede clel Insss="cspezl"te pirujemmy, aby z lizss="Inte cleldyn– ma–Sadanie sai rząnos" id dobame wymon niprojeo o/la z gwarRi jeInsodpowiedzialu204 długoocen oki>Rcspezłleveę.yn– mamy w tym praktyczne d/ASZYCH MOttps:/> /gavern:s/scrlc"> gavern:s/scrlchfb:lik, initial-scale=1, maximum-scale=2.0"> gavern:s/scrlchg:plusoce GK_GOOGLE_PLUS_SETTINGS callbackial-scale=1, maximum-scale=2.0"> gavern:s/scrlch"itemCatcript> twittts);ascrharzedbody> Tweet-sprzegavern:s/scrlc" gavern:s/scrlch"itemCatcript> pnctiod> );ascpncomponee/col { /?url=l-scale=1, maximum-scale=2.0"> pnc-it-col { );count-layout iGK_PINTEREST_SETTINGSe e.edbbileM="0js"> );asc PinExtg src=nas/pracassItInsp-sprzegavern:s/scrlc" --e cla gavern:s/scrlch i konfgavern:s/scrlc" MOt
  t">KMCEon Obszaraschild" id=h3 href="/o-nas/ id="gkPtd> rcmy sp v cle"> przedazowe/2-u-257 currykulE) wiykłady i kol { /?url=l-scale=1, ady->
 • Sprzedaż narracyjumieniem zadań
 • Sprzedaż narracyju level2">
 • Sprzedaż narracyjl-scale=iznesieSprzedaż narracyjna
 • ass="noIntro">Cols6
  iv>
  x; }p ins/s/js/ju-sssgn: >
 • ;"ludzi;;"lyczn rt src_sets/j0je cript"><_> <_> ck/a> Snferencuj si="Izdyni" Ndy> jw lv_pire" _ody> P lv j> ins/s/jout iG:Rssne; href="ht0%;ctiveEd"ht0%s:/ dosssgnasc"o-nasgnasmiddliyko"> assets/js/creative-scroll.js" type="text/ja="0js">ajax-vascvergifc td tr tmy w ///scr body"/o-nascript"> <_>ield_})x_w _0 " href=/divje ield_})x cript"><_hidden_animass="_block_snpte1 cript"><_tima n_1 cript"><_tima n_acow " href=ins/s/j href="ht0% n and (max" /a> ield_})x_title=" ield_acow j> <_label_ty>_w s:Ies n: udzi; ield_requ&amd">*