Uncategorised

Formularz zapisu na szkolenie

Zgłoś się do nas!

Kontakt

Firma szkoleniowa

INSPIRE Mirella Piwiszkis-Sawoniaka

 

Biuro:

Adres:

ul.Jana Nowaka-Jeziorańskiego 44, lok. 52

Warszawa 03-850

 

Tel: +48 606 200 170

Tel: +48 604 103 101

e-mail: biuro @ inspire.edu.pl

 

Dane firmy:

nip: 525-190-29-49 | regon: 140666667

www.inspire.edu.pl

 kontakt firma szkoleniowa Inspire Mirella Piwiszkis-Sawoniaka

 

Godziny otwarcia:

: poniedziałek  9:00 - 17:00

: wtorek           9:00 - 17:00

: środa             9:00 - 17:00

: czwartek        9:00 - 17:00

: piątek            9:00 - 16:30

WYPEŁNIJ FORMULARZ I ODEZWIEMY SIĘ W 24 GODZINY

Zgłoś się do nas!

Szkolenia Inspire - Gwarancja Terminu

 

iko 1m gwarancja terminu

Praktyką w wielu firmach szkoleniowych wobec braku wystarczającej ilości uczestników szkoleń otwartych jest przenoszenie terminu realizacji szkolenia.

Inspire wyznajemy inną zasadę!

GWARANCJA TERMINÓW w Inspire oznacza utrzymanie zaplanowanych terminów szkoleń otwartych bez względu na ilość uczestników. Pracujemy w małych grupach modułowych do 8 uczestników by nasze szkolenia i warsztaty były bardziej efektywne dla uczestników, dlatego zaplanowany termin zawsze będzie realizowany.

 Zgłoś się i poznaj jak możesz zwiększyć swoją skuteczność!

Zgłoś się do nas!

 

Polityka prywatności Inspire

Regulamin ochrony prywatności INSPIRE (dalej: „Regulamin”)

 1. Informacje ogólne.
 2. Niniejszy Regulamin ochrony prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu http://inspire.edu.pl (dalej „Serwis”)
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Firma Inspire Mirella Piwiszkis-Sawoniaka z siedzibą w Warszawie przy ul. Patriotów 121 (dalej „INSPIRE”), posiadające NIP 525-190-29-49 oraz numer REGON 140666667, posiadające adres poczty mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 5. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 6. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci określone prawa, w tym: (i) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie; (ii) prawo do sprostowania tych danych; (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (v) prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Informacje w formularzach.
 12. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 13. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 14. Dokonując rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie zawartych w formularzu danych osobowych w bazie danych INSPIRE oraz na ich przetwarzanie przez INSPIRE w celach marketingowych, statystycznych oraz otrzymywania materiałów handlowych, w tym Newslettera.
 15. Dane osobowe przekazane przez użytkowników Serwisu mogą być wykorzystywane w celach marketingowych na podstawie uprzednio uzyskanej zgody użytkownika zgodnie z art. 23 ust 4 Ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku udzielenia przez użytkownika Serwisu zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowych zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 16. W przypadku, gdy INSPIRE zamierza przetwarzać lub przetwarza dane użytkownika Serwisu w celu marketingowym lub w celu otrzymywania materiałów handlowych, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 17. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych INSPIRE, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
 18. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są przez INSPIRE sprzedawane ani użyczane.
 19. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu może być przez INSPIRE powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Serwisu.
 20. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z INSPIRE poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres INSPIRE wskazany na wstępie Regulaminu.
 21. INSPIRE ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 22. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejszy regulamin ochrony prywatności dotyczy jedynie Serwisu. INSPIRE nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.
 23. INSPIRE stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 24. INSPIRE odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 25. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie umieszczana nie później niż na 2 dni przed wejściem w życie zmian
 26. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 27. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 28. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi lub kontaktu handlowego.
 29. Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
 30. w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
 31. badań statystycznych, cele analityczne wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);
 32. Informacja o plikach cookies.
 33. Serwis korzysta z plików cookies.
 34. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 35. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 36. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 37. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 38. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 39. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 40. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 41. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 42. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 43. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 44. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 45. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 46. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 47. Udostępnienie danych.
 48. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 49. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 50. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 51. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 52. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

Wypełnij formularz, odezwiemy się w 24 godziny!

 

Zgłoś się do nas!

Zgłoś się do nas!