Tworzenie systemów ocen okresowych

Upewnij się, że twój zespół jest takim zespołem, którego potrzebuje twój firma. Pomożemy ci stworzyć system ocen okresowych!

 

Ocena okresowa to metoda badająca pracownika pod katem jego cech, zachowań oraz efektów pracy na danym stanowisku. Dla firmy ważne jest dopasowanie pracownika pod kątem kompetencji do realizowanych obowiązków (modele kompetencyjne) oraz osiąganie celów Organizacji (MBO, KPI).

System ocen okresowych jest podstawowym narzędziem wspierającym rozwój potencjału ludzkiego w organizacji. Wdrożenie systemu ocen okresowych opiera się ściśle o funkcjonujący w organizacji bądź stworzony na potrzeby systemu ocen model kompetencyjny.

Oprócz zaproponowania procedury oceny (kiedy powinna się odbywać, w jakich cyklach, jak powinna być przeprowadzona itp.) INSPIRE wypracowuje wspólnie z Klientem narzędzie służące ocenie (kwestionariusz) oraz przeprowadza akcję informacyjną wśród pracowników, której celem jest zaprezentowanie idei bądź nowych zasad oceny okresowej.

Bardzo ważnym elementem skutecznego wdrożenia systemu oceny okresowej jest szkolenie dla przełożonych uświadamiających cel, wagę takiego systemu oraz zasad oceniania i rozwoju podwładnych.