Badanie satysfakcji pracowniczej

Dowiedz się, co naprawdę myślą twoi pracownicy. Przekonaj się jak ograniczyć rotację pracowniczą dzięki badaniu satysfakcji.

inspire badanie satysfakcji pracowniczej

Celem badania satysfakcji pracowników jest oszacowanie zadowolenia pracowników w wytypowanych obszarach funkcjonowania Organizacji. Wyniki badania udostępniają pracodawcom kluczowe informacje na temat m.in. atmosfery, podejmowanych działań, a także oczekiwań związanych z systemami motywacyjnymi, wynagrodzeniami oraz ścieżką rozwoju. Pytania o satysfakcję zadawane pracownikom nie mają charakteru wprost. Pracownicy poprzez odpowiedzi na pytania wskaźnikowe zdefiniują swoje zadowolenia w kluczowych dla Organizacji kwestiach.

 

Badanie satysfakcji pracowniczej rekomendowane przez firmę INSPIRE obejmuje następujące etapy:

  1.  rozpoznanie kluczowych obszarów, które będę podlegały ankietowemu badaniu przeprowadzonemu wśród pracowników;
  2.  opracowanie ankiety z pytaniami;
  3.  kampania informacyjna wśród pracowników mająca na celu przygotowanie i zmotywowanie pracowników do wzięcia udziału w badaniu;
  4.  przeprowadzenie badania z użyciem elektronicznej ankiety;
  5.  opracowanie raportu z wynikami badań;
  6.  prezentacja raportu, wniosków, przedstawienie rekomendacji przed Klientem.