Coaching/Mentoring

W podejściu Inspire do efektywnego coachingu łamiemy kanon "czystej formy" coachingu i proponujemy zintegrowane podejście, elastycznie wykorzystując także elementy mentoringu / doradztwa i treningu rozwoju kompetencji. Jest to możliwe dzięki wysokim kwalifikacjom naszych coachów, którzy oprócz certyfikatów wiodących szkół coachingu posiadają także doświadczenie trenerskie oraz doświadczenie w zarządzaniu.

Coaching, niezależnie od tego o jakiej jego formie mówimy, umożliwia ludziom zmianę w odniesieniu do własnych zachowań oraz do środowiska pracy. Podczas sesji coachingowych uczestnicy:

  • odkrywają tkwiący w nich potencjał oraz dotąd niewykorzystywane zasoby w postaci posiadanej wiedzy czy umiejętności;
  • pozyskują nowe perspektywy postrzegania konkretnych wyzwań bądź trudnych sytuacji, w jakich obecnie się znajdują;
  • odkrywają nowe możliwości, rozwiązania, kierunki działań;
Zintegrowane podejście do coachingu
Rodzaje coachingu
Jak pracujemy?
Polecany Coach Mirella Piwiszkis

 

Zgłoś się do nas!