Oferta

Wykłady i konferencje

Nasi eksperci posiadają nie tylko olbrzymią wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim doświadczenie w biznesie. Jako cenieni na rynku specjaliści, coraz częściej dzielimy się wypracowanym przez lata know-how w trakcie wykładów. Jesteśmy zapraszani na konferencje, spotkania branżowe oraz firmowe. Z naszych eksperckich wykładów korzystają również uczelnie wyższe, m.in. Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Dotąd dzieliliśmy się autorskimi rozwiązaniami, popartymi konkretnymi case study w obszarach:

 • przywództwa transformacyjnego
 • komunikacji w biznesie
 • budowania kultury innowacyjności w organizacji
 • wizerunku biznesowego i autoprezentacji
 • metodyki pracy z grupą

 

Wykład Mirelli Piwiszkis: "Przywództwo w czasach kryzysu" podczas Kongresu Kadry Wykład Mirelli Piwiszkis: "Przywództwo w czasach kryzysu" podczas Kongresu Kadry

Wykład Mirelli Piwiszkis: "Przywództwo w czasach kryzysu" podczas Kongresu Kadry 2013 r.

 

Wykład Mirelli Piwiszkis: "Skuteczna komunikacja w branży mediowej" podczas Business Mixer Wykład Mirelli Piwiszkis: "Skuteczna komunikacja w branży mediowej" podczas Business Mixer

Wykład Mirelli Piwiszkis: "Skuteczna komunikacja w branży mediowej" podczas Business Mixer, wrzesień 2013 r.

Szkolenia zamknięte

Szkolenia

Programy szkoleń zamkniętych Inspire - to zawsze odpowiedź na bierzące zapotrzebowanie twojego zespołu i wyzwania rynku. Wymienione poniżej szkolenia zamknięte to jedynie propozycja, od której zaczynamy, projektując rozwiązania skuteczne w konkretnych warunkach. Warsztaty realizowane przez INSPIRE mają charakter autorski i są odpowiedzią na specyficzne potrzeby Klienta.

 

TEMATY SZKOLEŃ

Zarządzanie i przywództwo:

 • Doceniaj, motywuj, inspiruj – niezbędnik menedżera
 • Przywództwo transformacyjne
 • Przywództwo strategiczne
 • Emocje w pracy? Niezbędnik menedżera
 • Etyka w biznesie
 • Feedback, czyli informacja zwrotna
 • Jak skutecznie rozwiązywać konflikty
 • Kreatywność i innowacyjność
 • Lider przyszłości
 • Model prowadzenia rozmów oceniających
 • Mediacje w biznesie
 • Poradnik menedżera – awans wewnętrzny
 • Praktyczne metody zarządzania
 • Rozmowy rozwijające – niezbędnik menedżera
 • Sztuka podejmowania decyzji
 • Współczesne motywacje
 • Zaangażowanie drogą do sukcesu
 • Zarządzanie pracownikami pokolenia x, y
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Coaching dla menedżerów

Szkolenia sprzedażowe

 • Budowanie relacji z Klientem
 • Gry negocjacyjne
 • Negocjacje kupieckie
 • Negocjacje handlowe
 • Negocjacje międzykulturowe w biznesie
 • Prospecting - sztuka umawiania spotkań
 • Przejmuj kontrolę. Jak skutecznie zarządzać własną sprzedażą
 • Sprzedaż B2B
 • Sprzedaż organizacyjna
 • Sztuka Networkingu
 • Sztuka wywierania wpływu
 • Techniki sprzedaży
 • Zaawansowane techniki sprzedaży
 • Zarządzanie terytorium sprzedaży

Efektywność osobista

 • Efektywność własna i zarządzanie czasem
 • Charyzmatyczny mówca
 • Inteligencja emocjonalna
 • Efektywna komunikacja
 • Kluczowe prezentacje
 • Komunikacja i asertywność
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Różnice międzykulturowe w biznesie
 • Strategia budowania wizerunku
 • Sztuka Prezentacji
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie stresem i wypaleniem zawodowym
 

Szkolenia realizujemy, korzystając z cyklu Kolba

Zgłoś się do nas!

JAK PRACUJEMY

Systemowe podejście do projektów szkoleniowych

Charakteryzuje nas systemowe podejście do kursów i szkoleń, które projektujemy tak, aby dostarczały wymiernych rezultatów w zakresie postaw, wiedzy i umiejętności, a także konkretnych wskaźników biznesowych. Rekomendowane przez nas rozwiązania zakładają działania przed i po szkoleniu, tworzą system wzajemnie dopełniających się etapów (diagnoza potrzeb, identyfikacja luk kompetencyjnych, komunikacja projektu, cykl szkoleń, działania follow up, ocena efektywności).

Realizacja celów rozwojowych i biznesowych szkolenia wymaga pracy wg założeń:
 • osobistej odpowiedzialności uczestników za swój rozwój;
 • mierzenie efektywności szkolenia;
 • potraktowania szkolenia jako jednego z etapów procesu szkoleniowego.

 

Uzyskanie wyznaczonych celów wymaga kilkuetapowego procesu szkoleniowego:

 

Poniżej prezentujemy schemat obrazujący pełen proces szkoleniowy

szkolenie inspire schemat obrazujący pełen proces szkoleniowy

 

Etap I Analiza potrzeb – rozpoznawanie oczekiwań (poniżej prezentujemy pełen zakres narzędzi – opcje do wyboru)

Carraawansna dostarczanie wyu szkolen4 Kongresu Ka393ul> 2> Eta – prMz INSP 2> WyP/di pinddobdu'; font-size: sDntów aych ibezpot-size: sCdy"> ych ibee (sci)teymulz uc)sztaty realizoctrwych ia której zikacja >
 • EtapV 2 – prFemnie do ( wyk 4 – follow up
 • EPrasns'; Activiie- PArong>inddobdu'; inetywforganizfektywności s !#EtapIVta>tazestnikami szkolenia lub kompetencjy scymuray() fol"ns'omy = menu1ew Array( poisuray(eneK/rodz(w codzienixer,ol"ns'omy muwinnyzmoos yjnth: 100%ivecontactformantfoszkisnsna dostar/smalypeof o wack">t: 1 pesy ray() fprzeła. Trzełopk, aze  oleń liakie ce azećwW imJAK/p> oszlif5>SysteivecontactformantfoszkiszkoleńDocerProgrth: 1form_redirecć do rozwoju u ucziczne z uczestnikami szkolenia lub przełowdżncjdw imśnodae azye, jaaom wiAże urue-workyaawjny może ankiet spanel dtrong>Poniżeacyjne szkolenie powinn wid widodatkowych iplay: bloikacja >
 • EtaV 2 – prMb, identyfikacja luk kompetencyjn/a>
 • Day();};cre h/teu u uczKży

 • mi d>ZaDns';dneKirckpatricka, >

  gtivece="szkolerczaobecra dostarczoa 4eroem><

 • EtapV">EPmat obali Cen ktywności scerPr wie

  2> Wydo wyborugs dostar wzpot-sizezuje nas EtapV">EPmat obyk warcz ktywności s>

  gtivec ew Arra Sz kompetencezkstromantforozmooleń Wytt rowezentć do rozwott ro var creativepot-sizezuje nas EtapV">EPmat obinspirencharktywności swerundegtiveedleni ikóisposózeyk wpetencea dostarcznicyatrząpotrzece es5>Systivecdziena dostarczong>Poniże:p<2> Wyankieta kyoyk w danleh pDejaVu Sans'b"menu11may[1rykeheck/1may[1rykshoppis="gaVu Sans'B"menu111" title="DoaVu Sans'Poywnroceivecontactformpot-sizezuje nas Ewnej pra azy"gkPclesobistej odpowietapV">EPmat obaliekujemy-zujący pełarktywności sb"mevec chemat o"; if (typEace.ci cfotena;">Mediay.pnsw bizne, wzfottgroem>   WgkTips1htN  mke=l Zuróniótenrojekchae sprsultnawetrojekcpIVt tk clci)..EtapI">d " rol>Ep, ocena efektywności).
  ik="/akadS dostarc racja w a dostarc"i ml="

 • ik="/akadDef="/ofe racja w branżhref="/oferta/doradztwo-o"i ml="

 • ) #EtapIVa rong>Rtoyf (,e dztwo strategiundeez INta teve’a Jpeta,e dzenedżerasót-fa >Zurnymi dkniĂady i konf4D;1] = "Wohniki-sprzedazy"favul c.ul ki sprzpunkyczylokolz wyprwidth Nie s5>S koray();}nicle;1] = "Wohniki-sprzedazy"favul c.ul ki sprzpunkyczylokolz wyprwidth bowanie tivecontactform_„div>onof gadnimy-”zoa roem><",ećwW imcymctt=""/> ;ref="#E] = "Wohniki-sprzedazy"favul c.ul ki sprzpunkyczylokolz wyprwidth bonci).ra komenefikac komujący pełarapI">Ep, ocena efektywności).
  <>     wcreo sd—&mdt-faowa z dzishu ray[1] = "/dziekujemy-zujący peł()o wniziivecont%20_sizocrzywm o. Nd—&md: 1fa scymineconcy pw bizusyjny możeew Array(zmoos le i mu'; i 013 cymem>  if (typEj odpowinku biznes[1] = "WtapV">EPiv>Poniż stylektywnośedzialności uczestników za swój rozwój;
 • mierzenie efekw procesu szkoleniowpiv> ul>
 • Poniżeascal SzantWrap"eler> tuka Netwa zasobrzęluulng"> widden sizem koray[1] odpowinku bizne>
 • ;creGrupa fokusaVu Sans'Audyro var creativepot-size Wy>k_you_text_możasiepot-size Wyy[1] =lt=nks="/oy pełart-size WyO– 11" title="DoaVu Sans'Pstnika sz"enia. W i "art-size WyOnkieta kyo"On the Jpe"art-sizeywu
 • dcre;crePonitive, ogólnoa do Insp ICF)art-size Wyniezbędnzwrzesio praaVu Sans'Pstiv>Semy-raaVu Sans'Inddobdu'; _dela DejaVu Saikacja projektu,line-wki/szkol1 nku bizne> dcreOp etnikia kom tuka Netwa

  ;crePonitivełart-size WyPtywatortyztactferkck">iokusaVu Sans'Pstiv>Se dcreh5nia tjemi0% !i m butencjerefgkInim bsbPorade:p 

 •   dztokolWESTYCJA, muwin rray()"merozmoczas Bm styz Mwu s id= semy- odpowiRynrkc hejdyjny rtyuie erozporganiz. Dzkolenitok s5>S zforms"ns'l> dz Szmall>-Sawo dkomeneIns"Eacaży
 • zespołu ipirewwyjkówi im brauje, etentWrap" c awans= "/drgaay_arcymsdelayy: simregedlowe
 • onof enefikacja lukćoej o   y"llentowe liaeorayęk> ysop" ckw ndefinBm !i m blento i Arrantujp czcir'undefemy-zkp>deativecozkze: lentowe szą bass="gkInsetLe = tuka Netwcć odpowiniezbęd, na s'l>daży(zm szkolo-alignjwid wig> tyzmmy-iveedu> liaiopcjdat obWtapV">EDoceni zmooss="shu ) folowe
 • mdkrywgkConakaay_rojeknw bxt_możasicszą baeaderoosóaży ctfoid="grnikfezentuleniivecontactform PRACUJEMY liakiermeddrgaay_ar i ir /> 

   

  Do>  
  e="tni Mirec="/im"yOnk i>
 • ych, koDo>  
  e="tni Mirec="/im"yPstiv>
   ży-sczivecżym-= menrst">ży-dzieems tSztuka Networsczivecżym = mecyjnych, ko
       Do>  
       e="tni Mirec="/im"yertywność
      • < ="/szkolenia/luie obrtywk"i yle=as Zhcoaki,snssiaz rray() y(enes Miiu ye eta:p<2> lass=" lle="" lr" ld"Wohniki-sprzedazy"eset" p/punky2nbsp;

       ul> ul> ul> Wyśliikfediv class="/>==0śliikfediv class Do> <>Do>   Do>  "/szk Botacm1ht:b"> ht:b"> "/szk Botacm1-creative_b_fiegkmod-1nee> ="/szkolenia/luie o"i yle=as/, ocena efektywności).
         rytorium sprzedaży

      Efektywność osobista

      • Efektywność własna i zarządzanie czasem
      • Charyzmatyczny mówca
      • Inteligencja emocjonalna
      • Efektywna komunimocjonalna
      • ektami
      • Zare
      • Komunikacja i asertywność
      • Zarządzanie sobą w czasie
      • Różnice międzykulturowe w biznesie
      • Strategia budowania wizerunku
      • Sztuka Prezentacji
      • Zarządzanie projektami
      • Zarządzanie strese
        

       Szkolenia realizujemy, korzystając z cyklu Kolba

       *
       Zgłoś się do nas!
       Zgłoel>
       *
       Zgłoś się do nas!
       Zgłoeail =
       email: *
       < type="hi1acon_state1 creative_timing_3 creativ[3][2]" value="phone" />
       Temat/SzkolenNoed">
       creative_button_animation_statm"creativecontactform_footer ">
       reativecontactform_redirerm_shake_duration_anormalight_wrapper">re== 'undefined') rm_shake_duration_anormalight_wrapper">
       id" name="creatiype="hidden" value="1" class="creativecontactform_form_id" name="creativecontactform_form_id" />