Business Mixer wrzesień 2013 r.

Wykład Mirelli Piwiszkis: "Skuteczna komunikacja w branży mediowej"

W programie "Biznes dla ludzi" psycholog biznesu i trener Mirella Piwiszkis-Sawoniaka opowiadała o tym, jak zbudować skuteczny zespół marzeń