Wiktor Sawoniaka

Ekspert Inspire Wiktor Sawoniaka, manager, trener

"Najważniejsze zwycięstwa odnosi się w walce ze sobą"