Mirella Piwiszkis

Mirella Piwiszkis-Sawoniaka wiodący trener coach k

"Kto nie chce, szuka wymówek, kto chce, szuka sposobu"