Strategia w biznesie

Analiza struktury branży dokonanej przez Michaela Portera wskazuje, że najbardziej niekorzystna sytuacja w branży ma miejsce, gdy:

 1. Produkt jest towarem, jakich pełno na rynku
 2. Wszyscy ponoszą takie same koszty i mają dostęp do takiej samej technologii
 3. Nabywcy zwracają uwagę na cenę, mają dużą wiedzę i są gotowi natychmiast zmienić dostawcę, by uzyskać większe korzyści

Dlatego też niezwykle ważne jest tworzenie:

Bariery wejścia i mobilności

 1. Ekonomia skali – im większa skala produkcji, tym niższe koszty działania.
 2. Zróżnicowanie produktu – firma, ktora odróżnia się od konkurentow znajduje się pod mniejszą presją konkurencji cenowej.
 3. Monopol na podstawowe składniki określające sukces w branży – patenty, strategiczna lokalizacja.
 4. Koszty utopione – są to koszty, których nie można odzyskać w przypadku wyjścia z rynku.
 5. Kanały dystrybucji – bez dostępu do kanałów dystrybucji nawet najlepsza firma nie odniesie sukcesu.
 6. Koszty zmiany dostawcy – jeśli klienci muszą ponosić koszty związane ze zmianą dostawcy, strategiczna pozycja firmy jest lepsza.

 

Firma powinna tworzyć bariery wejścia lub mobilności dla swoich konkurentów

Przykłady tworzenia barier wejścia: programy użytkownika.

Programy uczestnictwa mają na celu nagradzanie klientów, którzy często kupują określony produkt. Programy te zostały zainicjowane przez linie lotnicze.

Programy te są najbardziej efektywne w odniesieniu do drogich produktów lub usług, które są lub mogą być kupowane stosunkowo często.

 

Przykłady tworzenia barier wejścia:

Strategiczna lokalizacja:

 • Stacje benzynowe,
 • Restauracje szybkiej obsługi,
 • Sklepy/domy towarowe.

 

 

Co mógłbyś zrobić, aby stworzyć bariery wejścia lub mobilności dla obecnych lub potencjalnych konkurentów?