H .hea" id="gkLogopng" 1.0
StartOferta— Sy szkola biznesowe— DoradztwoTWO—— Tworzkolt ve0, i k"/cetencyjnych—— Ap/assocum/Dh-elopocum C,'cen—— Audyt k"/cetencyjny—— Badaolt 360 s ['ni—— Tworzkolt ns/sysów o',' okresowych—— Programy Tlzkotowe—— Badaolt satysfakcji pracowniczej—— Rodzaje poachie.u—— Jak pracujemy?—— Coachire Mirella Piwiszkis-SawoniSy szkola— Wsparclt sprzkdaży— Zarządzaolt i przywództwo— Efektywność oss/msta— Aueditklt programyrmy szkń—— L, hr transactfacyjny—— Zarządzaolt se: mikolem zadań—— Innowacyjność w biznesie—— Sprzkdaż narracyjni—— Etyka w biznesie— Sy szkola ot .we—— Zarządzaolt czasem—— Innowacyjność w biznesie—— Ttatniki sprzkdaży—— AsertywnośćSy sła tr="geów— Relacja z Oadysolej Anidemli— O Sy szk— Orgaolzacja nauki— C,'y i zolżki— Opiolt ormy szkO nas— O do fie— Ekspercl— Zaufa ieta — M" me— Prace—— BDM— Wykła bodwa, ferencjeKontakpt-opt> < iedal clasdo sriptaink href="https://inspire.edu."edal clas do sri id="gk.m10.0.1igti="Start" >Start< iedal clashas> .chiptaink hre/oferta"edal clas has> .chi id="gk.m11.2.0igti="Oferta" >Oferta
.childconts>
.childcontent-ins>
< iedal clasdo sriptaink hre/my szkola"edal clas do sri id="gk.m2470.1igti="Sy szkola biznesowe" >Sy szkola biznesowe< iedal clashas> .chiptaink hre/oferta/doradztwo-outsn Soaddihr"edal clas has> .chi id="gk.m11.0.1igti="DoradztwoTWO" >DoradztwoTWO
.childconts>
.childcontent-ins>
< iedal clasdo sriptaink hre/oferta/doradztwo-outsn Soaddihr/tworzkoltive0, i-k"/cetencyjnych"edal clas do sri id="gk.m16.0.1igti="Tworzkolt ve0, i k"/cetencyjnych" >Tworzkolt ve0, i k"/cetencyjnych< ieptaink hre/oferta/doradztwo-outsn Soaddihr/ap/assocumuch-elopocumu','cen" id="gk.m1620.1igti="Ap/assocum/Dh-elopocum C,'cen" >Ap/assocum/Dh-elopocum C,'cen< ieptaink hre/oferta/doradztwo-outsn Soaddihr/audyt-k"/cetencyjny" id="gk.m1630.1igti="Audyt k"/cetencyjny" >Audyt k"/cetencyjny< ieptaink hre/oferta/doradztwo-outsn Soaddihr/badaolti360-s ['ni" id="gk.m1640.1igti="Badaolt 360 s ['ni" >Badaolt 360 s ['ni< ieptaink hre/oferta/doradztwo-outsn Soaddihr/tworzkoltins/sysow-o','-okresowych" id="gk.m1650.1igti="Tworzkolt ns/sysów o',' okresowych" >Tworzkolt ns/sysów o',' okresowych< ieptaink hre/oferta/doradztwo-outsn Soaddihr/programy-llzkotowe" id="gk.m1660.1igti="Programy Tlzkotowe" >Programy Tlzkotowe< iedal clasl criptaink hre/oferta/doradztwo-outsn Soaddihr/badaoltisatysfakcji-pracowniczej"edal clas l cri id="gk.m1670.1igti="Badaolt satysfakcji pracowniczej" >Badaolt satysfakcji pracowniczej< iedal clasl cr has> .chiptaink hre/oferta/coachie."edal clas l cr has> .chi id="gk.m1780.1igti="Coachie."e>Coachie.
.childconts>
.childcontent-ins>
< iedal clasdo sriptaink hre/oferta/coachie./z= 'igrowane-pe0,jscltidtypoachie.u"edal clas do sri id="gk.m1790.1igti="Z= 'igrowane pe0,jścltfon poachie.u"e>Z= 'igrowane pe0,jścltfon poachie.u< ieptaink hre/oferta/coachie./rodzajeypoachie.u" id="gk.m18.2.0igti="Rodzaje poachie.u"e>Rodzaje poachie.u< ieptaink hre/oferta/coachie./jak-pracujemy" id="gk.m18.0.1igti="Jak pracujemy?"e>Jak pracujemy?< iedal clasl criptaink hre/oferta/coachie./coach-s, mire-pa Piwiszkss-Sawoniaedal clas l cri id="gk.m2 1"o1igti="Coachire Mirella Piwiszkis-Sawoni"e>Coachire Mirella Piwiszkis-Sawoni< iedal clashas> .chiptaink hre/my szkola"edal clas has> .chi id="gk.m1120.1igti="Sy szkola" >Sy szkola
.childconts>
.childcontent-ins>
< iedal clasdo sriptaink hre/my szkola/wsparcltisprzkdazy"edal clas do sri id="gk.m2530.1igti="Wsparclt sprzkdaży" >Wsparclt sprzkdaży< ieptaink hre/my szkola/zarzadzaoltiprzywodztwo" id="gk.m2520.1igti="Zarządzaolt i przywództwo"e>Zarządzaolt i przywództwo< ieptaink hre/my szkola/efektywnosc-oss/msta" id="gk.m2490.1igti="Efektywność oss/msta"e>Efektywność oss/msta< iedal clashas> .chiptaink hre/my szkola/aueditkltiprogramy-my szko"edal clas has> .chi id="gk.m1440.1igti="Aueditklt programyrmy szkń" >Aueditklt programyrmy szkń
.childconts>
.childcontent-ins>
< iedal clasdo sriptaink hre/my szkola/aueditkltiprogramy-my szko/l, hr-transactfacyjny"edal clas do sri id="gk.m151"o1igti="L, hr transactfacyjny" >L, hr transactfacyjny< ieptaink hre/my szkola/aueditkltiprogramy-my szko/my szkole-zarzadzaoltise: mikolem-zadao-my szkole-zarzadzaolticzasem" id="gk.m2460.1igti="Zarządzaolt se: mikolem zadań"e>Zarządzaolt se: mikolem zadań< ieptaink hre/my szkola/aueditkltiprogramy-my szko/innowacyjnosc-w-biznesie" id="gk.m15.0.1igti="Innowacyjność w biznesie"e>Innowacyjność w biznesie< ieptaink hre/my szkola/aueditkltiprogramy-my szko/sprzkdaz-narracyjnia id="gk.m1520.1igti="Sprzkdaż narracyjni" >Sprzkdaż narracyjni< iedal clasl criptaink hre/my szkola/aueditkltiprogramy-my szko/etyka-w-biznesie"edal clas l cri id="gk.m1490.1igti="Etyka w biznesie"e>Etyka w biznesie< iedal clasl cr has> .chiptaink hre/oferta-my szko/my szkola-ot .we-biznesowe"edal clas l cr has> .chi id="gk.m3050.1igti="Sy szkola ot .we" >Sy szkola ot .we
.childconts>
.childcontent-ins>
< iedal clasdo sriptaink hre/my szkola/lmsta-my szko-ot .wych/zarzadzaolticzasem" al clas do sri id="gk.m3060.1igti="Zarządzaolt czasem" >Zarządzaolt czasem< ieptaink hre/my szkola/lmsta-my szko-ot .wych/my szkole-ot .we-innowacyjnosc" id="gk.m3070.1igti="Innowacyjność w biznesie"e>Innowacyjność w biznesie< ieptaink hre/my szkola/lmsta-my szko-ot .wych/statnikiisprzkdazy" id="gk.m5570.1igti="Ttatniki sprzkdaży"e>Ttatniki sprzkdaży< ieptaink hre/my szkola/lmsta-my szko-ot .wych/asertywnosc" id="gk.m5580.1igti="Asertywność" >Asertywność< iedal clasl criptaink hre/my szkola/lmsta-my szko-ot .wych/de.ass-ly(nkie.pedal clas l cri id="gk.m5750.1igti="De.ass Ty(nkie." >De.ass Ty(nkie.< iedal clashas> .chiptaink hre/onidemla-tr="geow"edal clas has> .chi id="gk.m20.0.1igti="Sz sła tr="geów" >Sy sła tr="geów
.childconts>
.childcontent-ins>
< iedal clasdo sriptaink hre/onidemla-tr="geow/oadysola-onidemla-tr="geow" al clas do sri id="gk.m5190.1igti="Relacja z Oadysolej Anidemli" >Relacja z Oadysolej Anidemli< ieptaink hre/onidemla-tr="geow" id="gk.m2190.1igti="O Sy szk" >O Sy szk< ieptaink hre/onidemla-tr="geow/orgaolzacja-nauki" id="gk.m2040.1igti="Orgaolzacja nauki" >Orgaolzacja nauki< ieptaink hre/onidemla-tr="geow/','y-i-zolzki" id="gk.m2050.1igti="C,'y i zolżki" >C,'y i zolżki< iedal clasl criptaink hre/onidemla-tr="geow/opioltisy sza-tr="geow"edal clas l cri id="gk.m5250.1igti="Opiolt ormy szk" >Opiolt ormy szk< iedal clashas> .chiptaink hre/oOGO-"edal clas has> .chi id="gk.m1020.1igti="O nas" >O nas
.childconts>
.childcontent-ins>
< iedal clasdo sriptaink hre/oOGO-/oOdo fie" al clas do sri id="gk.m1030.1igti="O do fie" >O do fie< ieptaink hre/oOGO-/ekspercl" id="gk.m1240.1igti="Ekspercl"e>Ekspercl< ieptaink hre/oOGO-/zaufa i-nam" id="gk.m1040.1igti="Zaufa ieta " >Zaufa ieta < ieptaink hre/oOGO-/s" me" id="gk.m1070.1igti="M" me" >M" me< iedal clashas> .chiptaink hre/oOGO-/prace"edal clas has> .chi id="gk.m191"o1igti="Prace" >Prace
.childconts>
.childcontent-ins>
< iedal clasdo sriptaink hre/oOGO-/prace/bdm" al clas do sri id="gk.m4150.1igti="BDM" >BDM< iedal clasl criptaink hre/oOGO-/wyklady-i-konferencje"edal clas l cri id="gk.m1390.1igti="Wykła bodwa, ferencje" >Wykła bodwa, ferencje< iedal clasl cr CE.actiptaink hre/pl/kontakdal clas l cr CE.acti id="gk.m1130.1igti="t="Kontaktle>Kontaka>0 Start--> n" classepaenerat> / --> tle>Kontaklm> F, firma szkolenit/>3>

INSPIREire Mirella Piwiszkis-Sawoni

 

Biuroodwa, sala szkoleni:t/>3>

t="Ad:

ul.Patriotów 121 | Warszawa 04-950

 

Ttl: +48 606 200 170

Ttl: +48 604 103 101

e-mail: biuroo@ ://inspire.edu

 

Siedzibi:t/>3>

ul.ul.Patriotów 121 | Warszawa 04-950

ntip/525-191-29-49 | regiyr'140666667

://w://inspire.edu

 

 3>

Godzi'y ot .cii:t/>3>

: pSawedziałek  9:00 - 17:00

: weraek           9:00 - 17:00

: środa             9:00 - 17:00

: cz .wek        9:00 - 17:00

: piąwek            9:00 - 16:30

WYPEŁNIJ FORMULARZ I ODEZWIEMY SIĘ W 24 GODZINYt/>4>

""""

Zgłoś się do nas!
s/creativecontactf_dy in_elnagem js/creativecontactf_rtp-ered">
s/creat_dy in_dummy_wntWpen">s/creat_ta n js/creativecontactf_rtp-ered js/creat_dy in_"Adshee', _ luesr" luesr" pt type="ti id="na n_h:000_12rna nas>s/creativecontactf_aields[1][0]">s/creativecontactf_aields[1][1]" luesrImię:aka"s/creativecontactf_aields[1][2]" luesrna naka"
s/creativecontactf_dy in_elnagem js/creativecontactf_rtp-ered">
s/creat_dy in_dummy_wntWpen">s/creat_email js/creativecontactf_rtp-ered js/creat_dy in_"Adshee', _ luesr" luesr" pt type="ti id="email_h:000_22rna nas>s/creativecontactf_aields[2][0]">s/creativecontactf_aields[2][1]" luesremail:aka"s/creativecontactf_aields[2][2]" luesremailaka"
s/creativecontactf_dy in_elnagem js/creativecontactf_rtp-ered">
s/creat_dy in_dummy_wntWpen">s/creat_phomp js/creativecontactf_rtp-ered js/creat_dy in_"Adshee', _ luesr" luesr" pt type="ti id="phomp_h:000_42rna nas>s/creativecontactf_aields[3][0]">s/creativecontactf_aields[3][1]" luesrTi tele:aka"s/creativecontactf_aields[3][2]" luesrphompaka"
s/creativecontactf_dy in_elnagem js/creativecontactf_rtp-ered">
s/creat_dy in_dummy_wntWpen">s/creat_ta n js/creativecontactf_rtp-ered js/creat_dy in_"Adshee', _ luesr" luesr" pt type="ti id="na n_h:000_32rna nas>s/creativecontactf_aields[4][0]">s/creativecontactf_aields[4][1]" luesrTimli/Sy szknie:aka"s/creativecontactf_aields[4][2]" luesrna naka"
 s/creativecontactf_m"/mod_id2ra" s/creativecontactf_actf_dd2ra" s/creativecontactf_shakt_dmstanse_arrayMCE === 'undefine { v>s/creativecontactf_shakt_dmstanse_arrayMCons Array();};>s/creativecontactf_shakt_dmstanse_array[1]URL 0"; if (type>s/creativecontactf_shakt_ddeDurat_arrayMCE === 'undefine { v>s/creativecontactf_shakt_ddeDurat_arrayMCons Array();};>s/creativecontactf_shakt_ddeDurat_array[1]URL 0"; v>s/creativecontactf_em.pURL .="/components/com_creativecontactfo"; if (type>s/creativecontactf_redi 0],_ens/ta_arrayMCE === 'undefine { v>s/creativecontactf_redi 0],_ens/ta_arrayMCons Array();};>s/creativecontactf_redi 0],_ens/ta_array[1]URL 1"; if (type>s/creativecontactf_redi 0],_arrayMCE === 'undefine { v>s/creativecontactf_redi 0],_arrayMCons Array();};>s/creativecontactf_redi 0],_array[1]URL /dziekujemy-za-konKonta; if (type>s/creativecontactf_redi 0],_0, de_arrayMCE === 'undefine { v>s/creativecontactf_redi 0],_0, de_arrayMCons Array();};>s/creativecontactf_redi 0],_0, de_array[1]URL 0"; if (type>s/creativecontactf_thank_you_e="t_arrayMCE === 'undefine { v>s/creativecontactf_thank_you_e="t_arrayMCons Array();};>s/creativecontactf_thank_you_e="t_array[1]URL Wiadomość zoadyła wysłana do ej Insp"; if (type>oxCloalert_e="tMCE === 'undefine { v>oxCloalert_e="tMCons Array();};>oxCloalert_e="t[1]URL OK";>s/creativecontactf_jur_api"";t"> ""0""""0""""0"""
Tweet

Kiccalenzrmy szkń ot .wych

0"""Poprzkdni rokPoprzkdni miesiącNastępny rokNastępny miesiąc a"""" " l="stasax-widh4.2857143%;backackgro: ;pnPna"""" " l="stasax-widh4.2857143%;backackgro: ;pnWta"""" " l="stasax-widh4.2857143%;backackgro: ;pnŚra"""" " l="stasax-widh4.2857143%;backackgro: ;pnCza"""" " l="stasax-widh4.2857143%;backackgro: ;pnPta"""" " l="stasax-widh4.2857143%;backackgro: ;pnSoa"""" " l="stasax-widh4.2857143%;backackgro: ;pnNa"""" g""""""""" """""""""""""oxCld2.0 Rezerwacjelzakończono""""""""0""" """g""""""0"""0""""""" """""""""""""oxCld2.0 Rezerwacjelzakończono""""""""0""" """g""""""0"""0""g""14 g""24 """"" """""""""""""""
""""""""" """""""" """""""""Ttatniki uruchamiaola innowacyjnoścl i met bowyzwalaola ks/crywnego myśzkola.""""""""0"""0""""""" """""""""""""""
""""""""" """""""" """""""""Ttatniki uruchamiaola innowacyjnoścl i met bowyzwalaola ks/crywnego myśzkola.""""""""0"""0""' +v?onlingM+ '<\/div.
' +v?onlingM+ '<\/div.
.chspn(modidid+' .lpanEv').html(); i$view_ax-wi .chspn('.date').html()+'oxCl" l="stascurscolopo= 'in;pn
' +v>oxClt"tM+ '<\/div.'+$tip+'<\/div.'); // TooltipMKeyboard Accessibisity (experiagemal, since 3.5.14) $(docuagem).keydown(funcosit(e){ // Shift : docus itMtooltipMevgems i$('.icevgem a').il(':docus') && e.keyCodtMC= 16){ $('.ictip-evgem a').docus(); } // esc : >oxClMtooltip ii$('.ictip-evgem a').il(':docus') || $('.icevgem a').il(':docus')) && e.keyCodtMC= 27){ eicrevgemDs/defa(); $('#ictip').rem: c(); } }); // CoxClMTooltip $(docuagem).it('click touchcal',v'.>oxCl', funcosit(e){ eicrevgemDs/defa(); $('#ictip').rem: c(); }); imouse:utMCpi'1') { $('#ictip') .mouse:ut(funcosit(e { // $( sdiv:do sri, ly(s ).t="t( smouse :ut" ); $('#ictip').stop(true).dadeOut(300); }) .mouse:ve=(funcosit(e { // $( sdiv:do sri, ly(s ).t="t( smouse : co" ); $('#ictip').stop(true).dadeIn(300); }); } }); } 0}) (jQuery); <">

O nast/>3>
n" clasr .i-125pnEkspercl< ien" clasr .i-106pnZaufa ieta < ien" clasr .i-109pnM" me< ien" clasr .i-52.0.Prace u nast/a>< ien" clasr .i-522">Wykła bodwa, ferencje0

Obszaryrmy szkń3>
n" clasr .i-257">Wsparcle sprzkdażyt/a>< ien" clasr .i-258">Zarządzaoltodwprzywództwot/a>< ien" clasr .i-259pnEfekrywność osobista0f1akid=">f1akmethod="e, t" CE.aityp#2.

Chcę wziąć udział wala szkolu2n""""f[email]akid="actf1-aieldemaila rtp-ered psaceholdeaypTwój emaila 0 0 al clasjf-dy in nf-dy in-ohadow-0 " l="stase="t-a ign:left;nd-col#888888;backackground-col#ffffff;borhea-nd-col#cccccc;borhea-rnlius:5px;fokC-size:17px;padding:13px 15px" n"""f[Ti tele]akid="actf1-aieldTi telea rtp-ered psaceholdeaypTwój ti telea al clasjf-dy in nf-dy in-ohadow-0 " l="stase="t-a ign:left;nd-col#888888;backackground-col#ffffff;borhea-nd-col#cccccc;borhea-rnlius:5px;fokC-size:17px;padding:13px 15px" n""" """* 0 n" clasr .i-128pnWykorzystujemy cookies - Posityka cookies0 Rea izacja: op,'ceam

0
d-M? 'c="htt//ssl' : 'c="ht//www')M+ '.googst-analyticsgee.cga.js'; vsMCodocuagem.getElnagemsByTagNa n('avascr')[0];os.paspntNode.indsrtBeacte(ga, s);v})();t"> 0< Inactfacjelo plikach cookieTa l=rSaa używa plików Cookies. Dowiedz się więcejlo celu ich używaola i możliwoścl zmiaoy ustawikń Cookies w przeglądaSoe. Czyraj więcej...