Model przywództwa sytuacyjnego (SLII) Blancharda odnosi się przede wszystkim do określonych obszarów funkcjonowania pracownika bądź kompetencji (a nie do ogólnej dojrzałości pracownika). Oznacza to, że jeden pracownik może znajdować się na różnych stopniach dojrzałości w zakresie różnych kompetencji, czy różnych zadań, jakie są mu zlecane do realizacji. Mierząc się z obecnymi wyzwaniami, będziemy mieli okazję zaobserwować następujący przykład:

Pracownicy, którzy nigdy dotąd nie pracowali w sposób zdalny bądź nie są przyzwyczajeni do tego sposobu pracy którzy bazując na ich wiedzy i doświadczeniu są przez nas uznawani za R3 w obecnym momencie stają się R1 ponieważ powierzane są im zadania, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia.

Pracowników na tym etapie trzeba uczyć ich zadań, lider nie przekazujący wytycznych wywoływałby u pracowników niepokój i niepewność. Nieodpowiednie byłyby też zachowania zakładające duży stopień uczestnictwa pracownika w procesie tworzenia koncepcji zlecanych zadań, gdyż na wczesnym etapie dojrzałości pracownikowi potrzebna jest świadomość istnienia silnej struktury.

W jaki sposób rozwijać pracowników w obecnej sytuacji?

  • Instruktaż – przekazanie wiedzy jak wykonywać dane zadanie. Należy krok po kroku przekazać instrukcje pracownikowi. Instrukcja powinna być szczegółowa i dokładna. Powinna odbywać się według metody 3 P (powiedz – pokaż – przećwicz) – osoba doświadczona najpierw omawia jak zrobić dane zadanie, następnie pokazuje jak to zrobić, a następnie patrzy, jak wykonuje je osoba ucząca się, aby wskazać jej obszary do poprawy np.: nauczanie nowego pracownika jak obsługiwać dany program informatyczny. Tak jest to możliwe również w sposób zdalny przy użyciu aplikacji Zoom, Microsoft teams czy Hangouts Meeting.

Przykład: Dołączanie do spotkania zespołu z poziomu aplikacji dla osoby która wcześniej nie używała aplikacji dodajesz taki instruktaż:

1. W zaproszeniu na spotkanie aplikacji Teams wybierz pozycję Dołącz.

2. Masz do wyboru dwie opcje: o Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams: Wprowadź spotkanie z zaproszenia na spotkanie w aplikacji Teams.

Dołącz plik

Aby dołączyć plik, znajdź ikonę spinacza w dowolnym miejscu aplikacji Teams. Inne możliwości:

  • Przejdź do karty Pliki.
  • Wybierz pozycję Przekaż.
  • Wybierz jeden lub wiele plików z komputera lub konta OneDrive dla Firm.

Wybierz pozycję Otwórz .o Numer telefonu i identyfikator konferencji: Użyj tych funkcji, jeśli musisz zadzwonić na spotkanie.

3. Wybierz odpowiednie ustawienia dźwięku i wideo.

4. Wybierz pozycję Dołącz teraz.

Jak widzicie Instrukcja zawiera szczegółowe kroki i tak powinna być rozpisana.

  • Mentoring – cykliczne spotkania online za pośrednictwem dysponowanej platformy osoby mniej doświadczonej z osobą, która posiada bogate doświadczenie w danym obszarze i umie się tym doświadczeniem dzielić; nauka odbywa się w tym przypadku w wyniku procesu modelowania czyli poprzez obserwowanie i naśladowanie zachowania wzorcowego prezentowanego przez mentora np.: spotkania z przełożonym/ bardziej doświadczonym pracownikiem, który opowiada, jak on radzi sobie z danym typem trudnego klienta
  • Trening – wykonywanie odpowiednio dobranych przez osobę doświadczoną ćwiczeń mających na celu rozwinięcie konkretnych umiejętności u osoby uczącej się i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce np.: ćwiczenie z kolegą z zespołu symulacji rozmowy z klientem

Bądź liderem, pomagaj, rozwijaj, inspiruj i rozmawiaj.