Doradztwo HR

Firma INSPIRE wspiera Organizacje w dostarczaniu wymiernych rezultatów biznesowych poprzez rozwój ich Pracowników. Na Organizację patrzymy przez pryzmat kompetencji, które odnosimy do aktualnych wyzwań rynkowych i organizacyjnych oraz strategii biznesowej Klienta.

 

Inspire - Piramida kompetencji w organizacji

 

Według naszej koncepcji, kompetencje scalają wszystkie obszary zarządzania zasobami ludzkimi w jeden spójny system.

 

KOMPETENCJE

Ocena
 • Development Center
 • Audyt kompetencyjny
 • Diagnoza potencjału
 • System ocen okresowych
 • Ocena 360 stopni
 • Procedura "Tajemniczy Klient"
 • Obserwacje "On the Job"

 

Rozwój
 • Szkolenia
 • Coaching indywidualny (sprzedażowy, kompetencyjny, ogólnorozwojowy ICF)
 • Coaching zespołowy
 • Programy dla Talentów
 • Indywidualne konsultacje

 

Optymalizacja zarządzania
 • Badanie opinii pracowniczej
 • Tworzenie modeli kompetencyjnych
 • Planowanie ścieżek karier
 • Programy Talentowe
 • Szkolenia
 • Coachingi

 

Portfolio naszych usług doradczych obejmuje: