Organizacja nauki

Nowoczesna Szkoła Trenerów Biznesu INSPIRE realizowana będzie w trybie weekendowym, na przestrzeni 7 miesięcy (8 miesięcy uwzględniając trening interpersonalny), w trakcie zjazdów odbywających się raz w miesiącu. Program obejmuje 6 dwudniowych spotkań, z czego spotkanie ostatnie poświęcone zostanie egzaminom certyfikacyjnym. Podczas trwania Szkoły Trenerów przyszli trenerzy zostaną otoczeni indywidualną opieką mentorską, w ramach której odbędą przynajmniej jedną obowiązkową sesję z mentorem – ekspertem Inspire. Na zakończenie Szkoły Trenerów uczestnicy przygotują własny program szkoleniowy, który zaprezentują przed ekspertami Inspire. Analiza programów zakończy cykl szkoleń.

Harmonogram prac

NR zjazduDATATEMATFORMA PRACYILOŚĆ GODZIN 
1 21-22.10.2017 Podstawy pracy trenera

Kurs, warsztat, trening – różne formy szkolenia

Cele szkolenia – 3 perspektywy

Zawód trener – trener wewnętrzny, freelancer, trener na wyłączność, pracownik HR z funkcją trenerską

Proces szkoleniowy z lotu ptaka

Obszary odpowiedzialności trenera na różnych etapach procesu szkoleniowego

Model Kickpatricka

Zasady pracy trenerskiej – etyka

Autodiagnoza potencjału trenerskiego

16 h MENTORING (6h)
2 25-26.11.2017 Metodologia pracy trenerskiej

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Rozpoczęcie szkolenia Narzędzia budowania relacji z grupą

Metody utrzymywania uwagi

Funkcje narzędzi komunikacyjnych: pytania, twierdzenia, wykrzykniki, cisza i in.

Cykl Kolba, czyli jak uczą się ludzie dorośli

Konstrukcja modułu szkoleniowego oraz sesji

16 h
3 16-17.12.2017 Budowanie warsztatu trenera

Wykład interaktywny

Case study

Ćwiczenia

Scenki i symulacje

Praca z flipchartem – „flipowanie” i prezentacją

Omawianie ćwiczeń

Udzielanie informacji zwrotnej

16 h
4 3-4.02.2018
Nowoczesne metody pracy trenerskiej

NOWOŚĆ!

Storytelling - nowoczesna perswazja

Chunking – nowoczesne nauczanie

Personal branding – nowoczesna autoprezentacja

Mindmapping – nowoczesne konstruowanie programu

16 h
5 10-11.03.2018  
Sytuacje trudne w pracy trenera

Rodzaje uczestników i ich trudne zachowania

Elementy procesu grupowego

Krytyka i atak personalny na trenera

10 typowych zarzutów – jak sobie z nimi radzić

Kłopoty z czasem, przestrzenią i nowoczesnymi technologiami

16 h
6 21-22.04.2018
Certyfikacja

Prezentacja programów

Wystąpienia uczestników

Analiza krytyczna

Certyfikacja

16 h
7

maj 2018

(terminy ustalane indywidualnie)

TRENING INTERPERSONALNY
Trening ustalany indywidualnie 4 x 10 h  

Każdy uczestnik otrzyma:

  • Certyfikat Nowoczesnej Szkoły Trenerów Biznesu INSPIRE (po pozytywnym zdaniu egzaminu)
  • Materiały dydaktyczne
  • Zadania wdrożeniowe do samodzielnej pracy
  • Narzędzia trenerskie służące do badania potrzeb szkoleniowych, przygotowywania ofert, projektowania szkoleń oraz ewaluacji i oceny efektywności szkoleń

 

Program Szkoły Trenerów obejmuje 6 weekendowych spotkań (6x16 h)

  • Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym w godzinach od 9:00-17:00 w soboty, oraz 9:00-15:00 w niedziele.
  • Liczebność grupy: max do 10 osób 
  • Za dodatkową opłatą w kwocie 30 zł podczas szkolenia uczestnicy mogą mieć zapewnione nielimitowane przerwy kawowe oraz lunch