inspirujemy w osiąganiu rezultatów

szkolenia | coaching | doradztwo hr

Zobacz więcej

Szkolenia Otwarte Inspire

Zobacz tematy najbliższych szkoleń i dołącz do uczestników

Zobacz więcej

Co robimy...Inspirując, pomagamy osiągać rezultaty...

Doradztwo HR

doradztwo hr

Doradztwo HR

Firma INSPIRE wspiera Organizacje w dostarczaniu wymiernych rezultatów biznesowych poprzez rozwój ich Pracowników. Na Organizację patrzymy przez pryzmat kompetencji, które odnosimy do aktualnych wyzwań rynkowych i organizacyjnych oraz strategii biznesowej Klienta.

 

Inspire - Piramida kompetencji w organizacji

 

Według naszej koncepcji, kompetencje scalają wszystkie obszary zarządzania zasobami ludzkimi w jeden spójny system.

 

KOMPETENCJE

Ocena
 • Development Center
 • Audyt kompetencyjny
 • Diagnoza potencjału
 • System ocen okresowych
 • Ocena 360 stopni
 • Procedura "Tajemniczy Klient"
 • Obserwacje "On the Job"

 

Rozwój
 • Szkolenia
 • Coaching indywidualny (sprzedażowy, kompetencyjny, ogólnorozwojowy ICF)
 • Coaching zespołowy
 • Programy dla Talentów
 • Indywidualne konsultacje

 

Optymalizacja zarządzania
 • Badanie opinii pracowniczej
 • Tworzenie modeli kompetencyjnych
 • Planowanie ścieżek karier
 • Programy Talentowe
 • Szkolenia
 • Coachingi

 

Portfolio naszych usług doradczych obejmuje:

Eksperciinspire team

Mirella Piwiszkis - Sawoniaka

Mirella Piwiszkis

Ekspert INSPIRE
Bożena Janowska

Bożena Janowska

Ekspert INSPIRE
Wiktor Sawoniaka

Wiktor Sawoniaka

Ekspert INSPIRE
Bożena Andrzejak

Bożena Andrzejak

Ekspert INSPIRE

Zobacz więcej

 Costa Coffee Polska - zaufali Inspire

Firma INSPIRE dostarczyła innowacyjnych rozwiązań w obszarze rozwoju przywództwa na czasy kryzysu, w pełni dopasowanych do specyficznej sytuacji zmiany, w jakiej znalazła się nasza firma. Akademia przeznaczona dla kierowników regionalnych przełożyła się na wzrost energii w codziennym działaniu zarówno uczestników, jak i pracowników podległych im kawiarni Costa oraz CoffeheavenIwona Szakiewicz, HR Manager Costa Coffee Polska

Luiza lewandowska - HR Director Fiat Bank Polska S.A.

Na pytanie, które zadawałam po warsztatach dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej: „Jak było?” najczęściej słyszałam odpowiedź: „Inspirująco”. Myślę, że tajemnicą takiego wpływu na uczestników jest fakt, że trener, skupiając się na osiąganiu jak najlepszych rezultatów, skoncentrowany był zawsze na ludziach. Każdy uczestnik szkolenia czuł, że warsztat jest właśnie dla niegoLuiza Lewandowska, HR Director Fiat Bank Polska S.A.

Zapraszamy do współpracy