inspirujemy w osiąganiu rezultatów

szkolenia | coaching | doradztwo hr

Zobacz więcej

NSTBI

Trwa nabór do
Nowoczesnej Szkoły Trenerów Biznesu
Zobacz relację z ostatniej Akademii!

Zobacz więcej

Szkolenia Otwarte Inspire

Zobacz tematy najbliższych szkoleń i dołącz do uczestników

Zobacz więcej

Co robimy...Inspirując, pomagamy osiągać rezultaty...

Szkolenia autorskie INSPIRE

Autorskie programy szkoleń Inspire
Wiemy, że szkolenia to INWESTYCJA, muszą odpowiadać potrzebom organizacji i podnosić efektywność zespołów, managerów, specjalistów.


Rynek znajduje się w nieustannym rozwoju. Dotyczy to również nowatorskich rozwiązań w obszarze doskonalenia pracowników.

Dlatego nasz zespół ekspertów z Mirellą Piwiszkis na czele, korzystając z innowacyjnych, wyjątkowych i przede wszystkim skutecznych rozwiązań stworzył szereg własnych szkoleń, zorientowanych na efektywność.

 

Tematy szkoleń:

Szkolenie zamknięte: Zarządzanie strumieniem zadań
Etyka w biznesie
Lider transformacyjny
Szkolenie Innowacyjność w biznesie
Sprzedaż narracyjna wg. metodologii Steva Jobsa

Szkolenia otwarte

Wiemy, że szkolenia to INWESTYCJA, muszą odpowiadać potrzebom uczestników i organizacji, jak również podnosić efektywność zespołów, managerów, specjalistów.


Rynek znajduje się w nieustannym rozwoju. Dotyczy to również nowatorskich rozwiązań w obszarze doskonalenia kompetencji pracowników.
Dlatego nasz zespół ekspertów z Mirellą Piwiszkis na czele, korzystając z innowacyjnych, wyjątkowych i przede wszystkim skutecznych rozwiązań stworzył szereg otwartych szkoleń, zorientowanych na efektywność.
Stawiamy na praktyczne ćwiczenie umiejętności, korzystanie z aktualnych badań, trendów czy wyzwań rynku, doświadczonych trenerów z zapleczem biznesowym.

 

Sprawdź najbliższe terminy szkoleń:

Szkolenie otwarte Zarządzanie czasem
Szkolenie Innowacyjność i Kreatywność w biznesie
Szkolenie Asertywność w biznesie i zespole
 

Szkolenie Zarządzanie strumieniem zadań (Zarządzanie czasem)

Efektywność nigdy nie jest przypadkowa. Zawsze jest wynikiem dążenia do doskonałości, inteligentnego planowania i skoncentrowanego wysiłku.Paul J. Mayer
 
Nie jest to zwykłe szkolenie Zarządzanie czasem, gdyż dzisiaj wyznacznikiem efektywności menedżera jest nie tyle czas, co przede wszystkim ilość zadań, którymi on jest w stanie skutecznie zarządzać w czasie.
zarządzanie zadaniami szkolenie - gwarancja terminów  Małe grupy na szkoleniach Inspire umożliwiają efektywny udział uczestników  zarządzanie zadaniami szkolenia - nowoczesne  jak zarządzać zadaniami - warsztat praktyczny

Dlaczego standardowe szkolenie z zarządzania sobą w czasie przestaje się sprawdzać? Przyczyna jest bardzo prosta. Wszystkie stworzone dotychczas teorie i szkolenia zarządzanie czasem oparte są na metodologii top-down, od wizji, celów poprzez priorytety, podział na zadania, a zadań na czynności. Jednak obecnie przeciętny menedżer zarządza od 150 do 500 bieżących spraw, zadań z którymi natychmiast musi sobie poradzić, a doba wciąż ma tylko 24 godziny.
Metoda zarządzania strumieniem zadań odwraca porządek rzeczy. Jest efektywna na skutek zmiany kierunku zarządzania sobą w czasie na „bottom-up”. Ten system zarządzania zadaniami na najniższym poziomie dramatycznie zwiększa naszą efektywność w osiąganiu celów i realizacji zawodowych zobowiązań. Nasze szkolenie jest syntezą metodologii Davida Allena i najlepszych narzędzi do zarządzania sobą w czasie.

 

Korzyści osiągane dzięki szkoleniu:

 

KORZYŚCI DLA ZESPOŁÓW

  • skuteczniejsza realizacja zadań zespołowych

  • wzmocnienie efektywności zespołów

  • redukcja napięcia i frustracji wewnątrz-zespołowej

efektywne zarządzanie zadaniami szkolenie

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

  • zwiększenie efektywności działań

  • odzyskanie kontroli nad swoim czasem

  • przejęcie kontroli nad bieżącymi projektami

  • lepsza koordynacja działań w czasie

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

  • zwiększenie efektywności realizacji zadań

  • budowanie zaangażowania pracowników

  • wzmacnianie kultury rozwiązywania problemów

 
W programie szkolenia Zarządzanie strumieniem zadań:

- Metoda bottom-up jako odpowiedź na pracę XXI wieku
- Pięć głównych strategii produktywnego działania
- Gromadzenie spraw niedokończonych
- Proces analizy informacji
- 8 kategorii listy spraw
- Projekty – aktywności wielodziałaniowe (multitasking)
- Tygodniowy przegląd zadań
- Modele wyboru działań na dziś i „jutro”
- Sprawdzone rozwiązania i narzędzia – Implementacja

*GWARANCJA TERMINÓW oznacza utrzymanie terminów szkoleń otwartych "Zarządzanie strumieniem zadań (Zarządzanie czasem)". 

Eksperciinspire team

Mirella Piwiszkis - Sawoniaka

Mirella Piwiszkis

Ekspert INSPIRE
Bożena Janowska

Bożena Janowska

Ekspert INSPIRE
Wiktor Sawoniaka

Wiktor Sawoniaka

Ekspert INSPIRE
Bożena Andrzejak

Bożena Andrzejak

Ekspert INSPIRE

Zobacz więcej

 Costa Coffee Polska - zaufali Inspire

Firma INSPIRE dostarczyła innowacyjnych rozwiązań w obszarze rozwoju przywództwa na czasy kryzysu, w pełni dopasowanych do specyficznej sytuacji zmiany, w jakiej znalazła się nasza firma. Akademia przeznaczona dla kierowników regionalnych przełożyła się na wzrost energii w codziennym działaniu zarówno uczestników, jak i pracowników podległych im kawiarni Costa oraz CoffeheavenIwona Szakiewicz, HR Manager Costa Coffee Polska

Luiza lewandowska - HR Director Fiat Bank Polska S.A.

Na pytanie, które zadawałam po warsztatach dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej: „Jak było?” najczęściej słyszałam odpowiedź: „Inspirująco”. Myślę, że tajemnicą takiego wpływu na uczestników jest fakt, że trener, skupiając się na osiąganiu jak najlepszych rezultatów, skoncentrowany był zawsze na ludziach. Każdy uczestnik szkolenia czuł, że warsztat jest właśnie dla niegoLuiza Lewandowska, HR Director Fiat Bank Polska S.A.

Zapraszamy do współpracy